Beleidsplan LCJ 2018-2021: Luisterend leven

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Beleidsplan LCJ 2018-2021: Luisterend leven

Het nieuwe beleidsplan van het LCJ voor de periode 2018-2021 is gereed en staat in het teken van ‘Luisterend leven’.

In de vorige beleidsperiode is het fundament gelegd voor de nieuwe beleidsperiode. De vijf pijlers (1. Kinder- en jeugdwerk, 2. Kinder- en jeugdpastoraat, 3. Opvoedingsondersteuning, 4. Algemeen en 5. Organisatie) vormen opnieuw de basis en worden de komende beleidsperiode (2018-2021) verder uitgewerkt. Kernwoorden voor deze periode zijn ‘onderhouden’ en ‘uitbouwen’. Dit beleid is tot stand gekomen na diverse brainstormsessies binnen het team en het herhaaldelijk bespreken van de inhoud in de vorm van projectgroepen. De ervaringen van afgelopen beleidsperiode en het continue gesprek met stakeholders en de achterban heeft tot de gemaakte beleidskeuzes geleid.

Een groot deel van het toekomstig beleid wordt gerealiseerd binnen een interkerkelijk kader. Met behoud van eigen identiteit kunnen we veel voor elkaar betekenen. Samen met het enthousiaste LCJ-team en alle vrijwilligers zien we ernaar uit om onze gaven en talenten aan dit werk te besteden.

De komende beleidsperiode wil het LCJ in het bijzonder het thema ‘Luisterend leven’ onder aandacht te brengen; een leven gevoed door Gods Woord en vanuit levende omgang met de Heere. De Heere Jezus zegt: “Zonder Mij kunt u niets doen” (Joh. 15:5). In die diepe afhankelijkheid, maar ook in het licht van die belofte, willen we ons werk doen. Rechts in de menu-balk is het beleidsplan te vinden.

|

Ander actueel nieuws