Geef je op voor Samen Sportief!

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Geef je op voor Samen Sportief!

Voor de veertiende keer wordt dit jaar het voetbaltoernooi Samen Sportief georganiseerd. Dit jaar wordt het gehouden op D.V. zaterdag 10 juni 2017, opnieuw in de Galgenwaard te Utrecht. Iedereen, vanuit welke hoek van het land dan ook, kan mee doen en zich opgeven.

We willen er echt een gezellige en sportieve dag van maken! De verwachting is dat we spelen vanaf 8.30 uur tot ongeveer 18.30 uur. Daarna wordt de wisselbeker aan de winnaar overhandigd. Natuurlijk proberen we het schema opnieuw zo in elkaar te zetten dat er zoveel mogelijk teams mee kunnen doen.

De opgave verloopt als volgt: je geeft je team op via deze link. Doe dat voor zaterdag 29 april 2017. De betaling verloopt dit jaar opnieuw via iDEAL. Dit jaar bedragen de kosten € 135,- per team. Dit is een kleine verhoging, omdat de zaalhuur omhoog is gegaan. Per team van zeven mensen is dat dus net wat meer dan € 19,- per persoon voor een hele dag! Na betaling ontvang je een bevestiging.

Wij selecteren de teams op volgorde van aanmelddatum en -tijd. Mochten jullie twee of drie teams per gemeente opgeven dan geldt het volgende: het eerste team van elke gemeente krijgt voorrang. Pas als alle eerste teams geplaatst zijn, gaan we verder met de tweede en/of derde teams. Dit laatste wel weer op volgorde van aanmelddatum en -tijd.

Op het opgaveformulier op de site wordt gevraagd ook een naam per team op te geven. Het liefst hebben we de naam van de plaats waar jullie kerk staat. Eventueel kun je daar een andere leuke naam aan vastkoppelen. Dan weet iedereen zo ongeveer tegen wie hij speelt. Geef ook een captain per team op, die voor ons als aanspreekpunt zal functioneren voorafgaand aan, maar ook tijdens het voetbaltoernooi. Vermeld dus ook zijn of haar mailadres en eventueel een telefoonnummer. Van hen van wie we de betaling binnen hebben, gaan we ervanuit dat ze ook inderdaad D.V. 10 juni 2017 komen. Zij worden gezien als de spelers. Wanneer er toch – na betaling – nog wordt afgemeld, blijven de kosten voor het team. Ontvangen geld wordt dus niet teruggestort.

Ervaring heeft ons geleerd dat, hoewel er vijf spelers zijn, het wel handig is als een team bestaat uit zeven mannen en/of vrouwen. Op die manier kan er tijdens een spel worden gewisseld en is het geheel ook een beetje betaalbaar. Voor meer info en opgeven kun je hier kijken.

|

Ander actueel nieuws