God dienen: het is graag of niet!

« Terug naar het nieuwsoverzicht

God dienen: het is graag of niet!

De Bijbelstudieconferentie 23+ van november stond geheel in het teken van het Bijbelboek Jozua. De conferentie zat vol met vertrouwde én voedzame ingrediënten, zoals samenzang, gezelligheid, een workshop, groepsbesprekingen en diverse diepgravende lezingen.

Ds. Korving ging in zijn lezing in op de verkiezing van Jozua als opvolger van Mozes. Waarom werd juist Jozua gekozen? Niet omdat hij zo geschikt was, alleen door Gods genade en Gods Geest kon Jozua die bijzondere taak op zich nemen! Het was ook uit genade alleen dat Jozua van God een veertig jaar lange ‘stage’ kreeg tijdens de woestijnreis.

Student van Vulpen vertelde de volgende de dag over de intocht van het volk Israël in het beloofde land. Na de overtocht worden twaalf stenen neergelegd als gedenkteken. Die stenen herinnerden het volk Israël eraan dat de HEERE sterk en goed is. In je eigen leven mag je de doop zien als monument van Gods bemoeienis met je leven. Daarbij is de cruciale vraag: Ken je ook het monument van het kruis?

Ds. Kos stond vooral stil bij de bijzondere ontmoeting die Jozua had voorafgaand aan de inname van Jericho. Jozua ontmoette toen de Aanvoerder van het hemelse leger van de HEERE. Wat doet Jozua dan? Het enige juiste: hij valt plat voor deze Aanvoerder neer, diep in het stof.

Op zondagmorgen reden we naar de gemeente van Eemdijk. Ds. Griffioen ging in zijn preek in op de claim van Kaleb op het bergland rond Hebron. Is dat niet aanmatigend, dat Kaleb dat bergland zomaar claimt? Nee, Kaleb komt terug op een belofte die de Heere 45 jaar geleden gedaan heeft! Ook wij mogen pleiten op Gods beloften als we terugzien op onze doop.

In de middag was er de mogelijkheid om in het mooie kerkje van Lage Vuursche te zingen met elkaar. De middagdienst werd in Naarden bezocht. Daarin ging prof. dr. Kater voor. Het laatste hoofdstuk van Jozua kwam aan de orde, waarin die bekende woorden staan: “Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen.” De Heere dienen doe je niet op halve kracht, of op halve kracht, zo benadrukte dr. Kater. Hij is een Heilige God, een jaloerse God die wil dat we Hem met heel ons hart dienen. God vraagt jou persoonlijk: “Wil je Mij dienen? Het is graag of niet!”

|

Ander actueel nieuws