HJW en LCJ benoemen twee jeugdwerkadviseurs

« Terug naar het nieuwsoverzicht

HJW en LCJ benoemen twee jeugdwerkadviseurs

Met dankbaarheid delen het platform Hervormd Jeugdwerk (HJW) in de Protestantse Kerk in Nederland en het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) - een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken - mee dat zij in onderlinge samenwerking twee jeugdwerkadviseurs benoemd hebben. Beiden hebben hun benoeming voor 0,6 fte aangenomen.

F.T. (Tom) Valkenburg (21 jaar) studeert theologie aan de PthU en heeft binnen diverse gemeenten ervaring met catechese en pastoraat opgebouwd. Tom is belijdend lid van de Hervormde Gemeente te Kesteren. E. (Dieneke) Kalisvaart (21 jaar) heeft haar PABO studie afgerond en heeft werkervaring in het onderwijs en op het gebied van PR en Communicatie. Ook organiseerde ze verschillende keren vakantiebijbelweken. Dieneke is belijdend lid van de Hervormde Gemeente te Randwijk.

Het werk van Tom Valkenburg zal voornamelijk bestaan uit toerusting leidinggevenden, organiseren van jongerenactiviteiten en contact met kerkenraden en gemeenten namens het HJW.

Dieneke Kalisvaart zal zich voornamelijk richten op het project ‘kinder(evangelisatie)werk’ – een gezamenlijk project van HJW en LCJ -. Aspecten van dit werk zijn: Ontwikkelen van nieuwe initiatieven op het terrein van kinderwerk, kinderevangelisatiewerk en vakantiebijbelweekmateriaal. Dit materiaal is vanaf 2015 beschikbaar. Er zal gebruik worden gemaakt van ondersteuning van IKEG voor zowel materiaal als instructie.

Waar het nuttig en nodig is kunnen Tom en Dieneke in de praktische uitvoering elkaar vervangen of aanvullen en ingezet worden bij het geven van lezingen en workshops en verantwoordelijkheid dragen voor PR en communicatie. Beiden starten aan het begin van het nieuwe verenigingsseizoen.

De betrokken organisaties zijn blij en dankbaar dat door deze benoemingen de wervingsprocedure zo voorspoedig kon worden afgerond. Dankbaarheid betreft ook het feit dat de aangenomen jeugdwerkadviseurs vanuit het hart van de identiteit de gemeenten willen dienen.

|

Ander actueel nieuws