'In de psalmen komt God heel dichtbij'

« Terug naar het nieuwsoverzicht

'In de psalmen komt God heel dichtbij'

Eerst wist Jonieke van den Nieuwendijk (21) uit Middelharnis niet zo goed wat ze met de psalmen moest. In de Bijbel las ze liever een geschiedenis of een gelijkenis. Maar in de loop van de tijd gingen de psalmen steeds meer tot haar hart spreken. Ze vertelt waarom die eeuwenoude liederen haar nu zo raken.

“Ik houd van de psalmen omdat ze laten zien wie God is. Hij wordt geprezen en aanbeden, en Zijn eigenschappen worden in de psalmen beschreven. Daarbij geven ze een inkijk in het leven van gelovigen in de tijd van de Bijbel. En wat me dan opvalt: eigenlijk verschilt hun geloofsleven niet heel veel met dat van christenen in deze tijd. Een christen kent tijden van lofprijzing, van diep verdriet, van teleurstelling en angst. Ik vind het bijzonder dat de Heilige Geest de dichters heeft geïnspireerd om psalmen te schrijven, zodat de christenen er door de jaren heen houvast aan hebben.

Ik leer van de psalmen dat God in alle perioden van het leven bij ons is. Dat God de mens vraagt die intieme band met Hem te hebben. Dat zie ik bijvoorbeeld in Psalm 23: Hij wil onze Herder zijn, Hij belooft dat het ons aan niets zal ontbreken, Hij verkwikt, vertroost, en laat onze beker overvloeien.

Ik heb ervaren dat God spreekt door de psalmen, dat Hij tijdens het lezen of zingen iets van Zichzelf laat zien of mij laat zien wie ik ben. Mijn lievelingspsalm is nu Psalm 21. Hierin schrijft David over de rijke zegeningen die God hem geeft. Ik leer van deze psalm dat het goed is God te loven en te prijzen om Wie Hij is: „Verhoog U, HEERE! in Uw sterkte; zo zullen wij zingen, en Uw macht met psalmen loven.”

In de psalmen zie ik ook de Heere Jezus terug. Bijvoorbeeld in Psalm 22, waarin David profeteert over het lijden van Jezus. Een aantal weken geleden preekte onze dominee over Psalm 69, waarin het ook over de Heere Jezus gaat. Je leest daar over Zijn lijden. „Ik ben mijn broederen vreemd geworden, en onbekend aan mijner moeders kinderen. Want de ijver van Uw huis heeft mij verteerd; en de smaadheden dergenen, die U smaden, zijn op mij gevallen.”

Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat Iemand de schuld van een ander op Zich neemt en hiervoor wilde betalen. Dat is denk ik de wonderlijke kern van het Evangelie!”

Lees het hele interview op de website van Puntuit.

|

Ander actueel nieuws