'Jezus is de vervulling van de tempel'

« Terug naar het nieuwsoverzicht

'Jezus is de vervulling van de tempel'

"Joodse feestdagen: wat moet ik daarmee?" Met deze vraag opende dominee A.D. Fokkema afgelopen vrijdag 9 maart de Bijbelstudieconferentie. In zijn lezing liet hij zien hoe we als christenen naar Joden kunnen kijken.

Het Joodse volk is nog steeds Gods volk, maar ze hebben wel degelijk de Heere Jezus nodig. Want niemand komt tot de Vader dan door Hem. Ook liet hij zien dat er geen tegenstelling tussen het Oude en Nieuwe Testament bestaat. Een christen is geënt op de olijfboom Israël. We zijn ingelijfd bij de Joden en daarom is het Oude Testament ook onze Bijbel. Het hele Oude Testament is vol van Christus. Ook de Joodse feesten zijn vol van Hem. We moeten de Schriften onderzoeken, want die getuigen van de Zaligmaker.

Dit weekend hebben we onderzocht hoe de Joodse feesten onze blik kunnen verrijken. Ds. A.A. Egas liet in zijn lezing op zaterdagmorgen zien dat de Pesach vol van rijke symboliek is. Ook de kinderen worden heel erg bij het feest betrokken. Het volk herdenkt dat God hen verlost heeft uit de slavernij van Egypte. De Heere Jezus schafte het feest niet af, maar heeft er een diepere betekenis aan gegeven. ’s Middags was er genoeg tijd om samen gezellige dingen te ondernemen: karten, shoppen, een wandeling maken in het mooie bos van Lage Vuursche, of de verloren nachtelijke uurtjes in bed inhalen.

’s Avonds heeft ds. A. Bron ons meer verteld over Jom Kipoer. De Grote Verzoendag wordt heel intens voorbereid: er wordt gevast, er wordt gefocust op gebed en er wordt uit de Thora gelezen. Een leerzame vraag voor ons: Hoe zit het met de verhouding van de voorbereiding op de Grote Verzoendag en onze voorbereiding van Goede Vrijdag (onze Grote Verzoendag)?

Na deze lezing en de bespreking daarvan hebben we ons met twee workshops nog meer verdiept in het Wekenfeest en Loofhuttenfeest.

Op onze rustdag hebben we stilgestaan bij het thema ‘Jezus en de sabbat’. Ds. J. Bos liet ons in Naarden aan de hand van Matheus 12 zien dat de Heere God barmhartigheid wil en geen wettisisme. De dienst aan de Heere Jezus gaat boven de dienst in de tempel. De Heere Jezus is de vervulling van de tempel. Met Hem is de sabbat in het graf gegaan. Hij is de eerste dag weer opgestaan. De volgorde van werken en rusten verandert in rusten en dan werken.

Met een groep van zo’n 70 deelnemers hebben we ’s middags in het kerkje van Lage Vuursche gezongen, tot eer van de Heere. Ook ’s avonds na de dienst in Zeist hebben we samen met wat kerkgangers nog een mooi lied gezongen. In de dienst daarvoor heeft ds. J. Hoefnagel ons meer laten zien van het Feest van de Bazuinen: Rosj ha-Sjana. Een feest ter geestelijke voorbereiding op het Jom Kippoer. De bazuin klinkt als teken dat het volk zich moet verootmoedigen voor Hem. Ook in ons leven klinkt zo vaak de bazuin van het evangelie. Ds. Hoefnagel vroeg ons wat we er mee doen: klinkt ons geroep al voor de troon van Gods genade?

Foto's BSC +16 - maart 2018

Opnamen BSC +16 - maart 2018

|

Ander actueel nieuws