Kerkengezin.online: platform voor kerk en gezin in crisistijd

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Kerkengezin.online: platform voor kerk en gezin in crisistijd

Het nieuwe platform kerkengezin.online is een centrale verzamelplaats waar we materialen en praktische initiatieven op het gebied van kerk en gezin gestructureerd hebben geplaatst. We willen via dit platform in de behoefte voorzien op verzoek van ambtsdragers, leidinggevenden en ouders.

Via Kerkengezin.online willen we ondersteunen in deze crisistijd door gestructureerd ideeën aan te bieden die helpen het kinder- en jeugdwerk, de (geloofs)opvoeding thuis en het gemeenteleven vorm te geven. In een wirwar van informatie, initiatieven en handreikingen willen we via dit platform geclusterd en overzichtelijk de verschillende content aanbieden.

Samenwerking
Het platform kerkengezin.online hebben we in gezamenlijkheid met Erdee Media Groep en met betrokkenheid van andere (jeugd)organisaties opgepakt. Bestaande content wordt via een redactie verzameld en/of samengesteld en beschikbaar gesteld op het platform. Door een redactionele slag aan te brengen kunnen initiatieven verrijkt worden met (waar nodig) technische specificaties. Kerkengezin.online wordt frequent geüpdatet met nieuwe initiatieven en materialen.Met dit platform willen wij dienstbaar zijn aan kerken en gezinnen. Kerkengezin.online is een platform van tijdelijke aard dat niet pretendeert compleet te zijn, maar dat snel is gerealiseerd om met de beschikbare middelen en mogelijkheden een handreiking naar de gezinnen en gemeenten wil doen. 

Projectgroep
De projectgroep bestaat uit Lydia van Ginkel (senior jeugdwerkadviseur LCJ), Marcel Vroegop (Jeugdwerkadviseur HJW) en Fennand van Vliet (EMG).

Eventuele initiatieven vanuit de achterban die helpend zijn voor andere gemeenten en gezinnen kunnen met kerkengezin.online gedeeld worden. Neem hiervoor, of voor eventuele vragen of opmerkingen, contact op met Lydia van Ginkel (Lydia@kerkengezin.online).

 

|

Ander actueel nieuws