Ontmoet vervolgde christenen

Ontmoet vervolgde christenen door hun verhalen te lezen. Open Doors heeft verschillende verhalen op hun website geplaatst.

Zo ook het verhaal van Pascuala Lopez (toen 14) uit Mexico. Ze lag samen met haar broertje, twee zusjes en een nichtje te slapen toen het huisje waarin ze zich bevonden in brand werd gestoken door de Caciques. De Caciques zijn de plaatselijke leiders en dorpsoudsten van indiaanse dorpen in Latijns-Amerika. Ze verdienen veel geld met buitensporige feesten en hebben een hekel aan de christenen die daar niet aan mee willen doen. Pascuala woonde ten tijde van de aanslag in een indianendorp in Chiapas, een deelstaat in het zuiden van Mexico.

Het lukte Pascuala en haar nichtje om naar buiten te vluchten, maar Pascuala’s broertje en zusjes kwamen om door het vuur of door de kogelregen van de Caciques. Haar nichtje ontsnapte, maar Pascuala werd door meer dan 20 kogels geraakt en door de aanvallers verkracht. Daarna werd ze voor dood achtergelaten.

Hoe het nu verder met haar gaat is hier te lezen. Lees en beluister ook andere audioverhalen en laat de Vervolgde Kerk zo heel dichtbij komen!

Locked Up

Op D.V. 8 juni en 6 juli zullen zo’n 400 jongeren deelnemen aan de outdoor-activiteit. Deze bestaat uit diverse onderdelen, waaronder beleving, bezinning en ontspanning:

 • In het onderdeel 'beleving' neemt Open Doors de jongeren (letterlijk) mee in containers om te ervaren wat het is om als vervolgde christen te moeten leven. In twee uur tijd ervaren ze hoe het is om getergd, getard, ondervraagd, gemarteld te worden en hoe het voelt dat alles van je afgenomen wordt. Het heet dan ook niet voor niets 'Locked-Up'. Op de actie-website is hier een filmpje van te vinden. 
 • In het onderdeel 'bezinning' kunnen jongeren zich dienstbaar te maken voor de Vervolgde Kerk. Hier worden namelijk gebed, het schrijven van een kaart naar vervolgde christenen en dergelijke activiteiten georganiseerd. 
 • Voor het onderdeel 'ontspanning' wordt er een survival-parcour uitgezet, waarbij jongeren kunnen laten zien waar hun grenzen liggen. 

Op deze manier proberen ook de bewustwording ten uiting te laten komen. Kent u / ken jij jongeren die misschien wel mee kunnen of willen doen? Maak hen dan attent op deze activiteit. Er zijn nog plaatsen over. Ze kunnen zich via de website inschrijven. Mocht u/jij ook willen komen, van harte welkom. We kunnen vast nog wel vrijwilligers gebruiken! Stuur dan een mailtje naar cla@lcj.nl.

Wandelende doden

Eind november 2012 werd Habila, Nigeriaans christen, door moslimextremisten door zijn hoofd geschoten, maar door een Godswonder mocht hij dit overleven. "Omdat" zo zei hij "God wil dat ik hier voor jullie getuigen. Hij heeft het behoud van jullie zielen op het oog". Ook Blessing van 19 kwam voor deze reden naar Nederland. Haar vader, een predikant, werd voor haar ogen neergeschoten toen ze zes was.

Tijdens de door SDOK speciaal georganiseerde jongerenavond kwam de vraag tot Habila en Blessing of ze geen wraakgevoelens hebben. Blessing moest een beetje lachen om de vraag en zei resoluut: "Nee!" De moord op haar vader maakte haar sterker: "God is echt. God is liefde!". En Habila voegde er aan toe dat hij van zijn moordenaars houdt. Omdat zij hem de kans hebben gegeven om van Gods liefde te vertellen, maar ook Zijn roepstem over te brengen: "Jezus staat aan de deur en klopt".

Aan het einde van de avond zongen de aanwezigen nog samen met de Nigerianen 'Lord, I lift Your Name on high.' Geweldig! Geweldig aangrijpend is het ook om te bedenken dat Habila en Blessing en de andere Nigeriaanse afgevaardigden nu weer in Nigeria zijn, waar het gevaar dreigt. Waar ze leven als "wandelende doden".

We geven graag Habila's dankbetuiging door: "Dankzij jullie gebed voelen wij ons gesteund! Dankzij jullie geld kunnen ik en veel andere broeders en zusters geholpen worden in het ziekenhuis. Dankjulliewel!"

Als dit geen reden is om actie te voeren?! In vuur en vlam voor de Vervolgde Kerk.

 

Pasen in Nigeria

In onze gedachten gaan we terug naar 8 april 2012. Op deze eerste Paasdag, veranderde leven van Muplang, uit de staat Kano in Nigeria, totaal. "Ik was een paar dagen naar mijn man gegaan. Hij werkte in een ander dorp. We wilden graag samen Pasen vieren. Er was veel onrust in het dorp en ik was een beetje bang. Maar we vertrouwden erop dat God met ons zou zijn en besloten toch Pasen te vieren."

Ze had samen met haar man en vrienden wat gegeten. Daarna liepen ze samen pratend terug naar huis. "Mijn man en ik waren blij en dankten de Heere God dat Hij ons had samengebracht. Twee mannen op een motor kwamen op ons af. Opeens hoorde ik een knal en mijn man viel op de grond. Ik viel op mijn knieën naast hem en schreeuwde naar hem. Hij zei niets. Hij was al gestorven."

Vanaf deze Paasdag moet Muplang het alleen redden en haar dochtertje Hope in haar eentje opvoeden, zonder inkomen en wonend in een shariastaat. "Het leven is moeilijk. Ik kreeg eerst nog hulp van mijn schoonfamilie maar zij geven niet langer om mij en Hope. Ik heb financiële problemen omdat ik nu geen werk heb. Mijn enige kracht is het Woord van God. De Bijbel zegt dat de Here God een echtgenoot is voor de weduwe en een vader voor de wees."

Laten we ook in deze blijde tijd, waarin we het feit herdenken dat Christus de dood overwonnen heeft, stilstaan bij vervolgde christenen overal op deze wereld. Laten we hen opdragen in het gebed en tegelijkertijd de Heere danken voor de godsdienstvrijheid die wij nog mogen genieten!

Bent u al bereid?

De Vervolgde Kerk lijkt soms zo 'ver-van-je-bed'. De outdoor-activiteiten en het Locked-Up programma, maar ook verhalen en foto's helpen ons om het veel dichterbij te brengen. Zo ook het volgende waargebeurde verhaal:

'Thomas.' Zijn vriend dempte zijn stem, zodat de bewaker hem niet kon horen. 'Ik wil je één gunst vragen. Ik moet weten of het waar is wat de anderen zeggen over de genade van God. Als je morgen op de brandstapel staat en de pijn is draaglijk, en je hebt nog steeds innerlijke vrede, steek dan je handen in de lucht - vlak voordat je sterft. Thomas, ik móet het weten.'

Thomas Hauker fluisterde tegen zijn vriend: 'Dat zal ik doen.'

De volgende ochtend werd Hauker vastgebonden aan de paal en werd het vuur aangestoken. Het vuur brandde heel lang, maar Hauker bewoog zich niet. Zijn huid was zwart verbrand en hij had geen vingers meer. Alle omstanders namen aan dat hij dood was. Maar tot ieders verbazing stak Hauker opeens zijn handen in de lucht. Hij hief ze op tot de levende God en klapte drie keer met grote vreugde. De mensen braken uit in gejubel en applaus. Haukers vriend had zijn antwoord.

Het komt uit het boek Jezus' Helden, geschreven door dc Talk en Voice of the Martyrs. Het boek staat vol met verhalen, getuigenissen, maar ook (Bijbelse) citaten, waardoor de Vervolgde Kerk in één klap geen 'ver-weg-verhaal' meer is, maar heel dichtbij komt. C.S Lewis zei eens: "Je weet pas echt of je iets werkelijk gelooft, als de juistheid of onjuistheid ervan een zaak van leven of dood voor je wordt." Ergens anders in het hierboven beschreven boek staat: "Veel vervolgde christenen hadden kunnen ontkomen, als ze hun geloof hadden verloochend. Het gaat er niet om of we worden vervolgd, maar of we bereid zijn ons leven af te leggen voor ons geloof in Jezus Christus.

Kijk, dan verandert het hele beeld opeens. Het is dan niet meer alleen de tegenstelling van de vervolgde christenen daar en de christenen in vrijheid levend hier. Maar dan gaat het dieper: Gelooft u in de Heere Jezus? En bent u bereid om uw leven af te leggen voor Jezus Christus?

En als LCJ stellen we u de vraag: staat u al in Vuur en Vlam? In Vuur en Vlam voor de Heere? Maar ook in Vuur en Vlam voor de Vervolgde Kerk? Is dat allereerst te merken aan uw gebed? En daarnaast: zijn er  in uw gemeente ook al acties georganiseerd? Op de website zijn er onder Actietips verschillende ideeën te vinden om een (makkelijke) actie op te zetten. Daarnaast willen we als LCJ meedenken als er vragen rondom actievoeren zijn. Op de website is te zien dat de teller van de opbrengst nu op ruim €21.000 staat. Het zou mooi zijn als dat minstens verdrievoudigd zou worden. Samen in Vuur en Vlam voor de Vervolgde Kerk!

Geloven is niet altijd leuk...

De kerstdagen zijn weer achter de rug. Misschien hebt u de dagen wel doorgebracht met familie of vrienden. Gezellig met elkaar gegeten, kaarsjes aangestoken en een heerlijke maaltijd gegeten. Misschien hebt u er ook wel heel erg tegenop gezien, is het juist een eenzame tijd.

Waarschijnlijk bent u ook naar de kerstdiensten geweest en is er verteld over het wonder van genade. Het wonder dat God Zijn Zoon naar de aarde stuurde! Voor mensen die er niet om vragen, voor mensen die Hem zelfs elke keer de rug toekeren. Wat een voorrecht dat we hier met elkaar over na mogen denken, dat we hier later nog over door kunnen praten! Staan we daar wel genoeg bij stil? Of merken we weinig weerstand? Zijn we in dat geval wel een écht lichtend licht? Zijn we wel echt het zout wat zorgt voor dat extra smaakje? Leven wij zo zoals Jezus gedaan zou hebben?

Op de website van het LCJ vertelt Ron van der Spoel, door middel van een serie filmpjes, iets over het volgen van Jezus in landen waar christenvervolging normaal is en waar Hem volgen voor gevaarlijke consequenties zorgt. Kijkt, luistert, leert en bidt u mee? Lijden wij genoeg mee met leden van ons lichaam? Laten we deze maand bidden voor onze medechristenen. Bidden dat ze mogen volharden in het geloof en gericht mogen blijven op Jezus. De enige Borg, de enige Zaligmaker! Voor ieder die in Hem gelooft!

Staat u al in vuur en vlam?

Heeft u de actiemagazine al doorgelezen? Heeft u al een keer gekeken op de speciale actiewebsite van de LCJ? Heeft u deze site al ingesteld als uw startpagina, zodat u gemakkelijk elke dag gratis 25 cent kan doneren door op de knop te drukken? Heeft u de filmpjes die daar op staan al bekeken? Als u dit nog niet heeft gedaan, doen! Het is niet iets wat we gewoon naast ons meer mogen leggen, het zijn christenen die vervolgd worden. Mensen die vervolgd worden, omdat ze in God geloven en Hem willen dienen!

Het is heel belangrijk om met elkaar te bidden. Weet u het nog? Elke dag, een minuut? Heeft u dat gedaan de afgelopen periode? De kracht van het gebed mogen we niet onderschatten!

Misschien is er bij u in de kerk al wel actie gevoerd en zijn de jongeren enthousiast, fijn! Misschien moeten ze ook nog wel beginnen en misschien kunt u ze dan aansporen? Lees eens met elkaar Mattheus 25:31-46. Is het ook niet onze christenplicht om elkaar te helpen?

Loopt u al warm om actie te voeren?

Succes!

Heeft u de actiewebsite al bekeken?

Afgelopen zaterdag is het actiethema op het jeugdappel gelanceerd: 'de Kerk in Vuur en Vlam'. Daarbij hoort een speciale website. Op de actiewebsite van het LCJ werken we, zoals we gewend zijn, met het kijk-lees-luister principe. Dit houdt in dat er niet alleen teksten op de site staan, maar ook luister- en kijkfragmenten. Zo staat er bijvoorbeeld filmpje op van Amuche, een jonge vrouw die haar vader en broertje voor haar ogen neergeschoten zag worden. Ze woonden een kerkdienst bij.

De site is verdeeld in vijf groepen. Voor elke doelgroep is er specifieke informatie. Bekijk vandaag nog de actiewebsite om te zien wat u kunt betekenen voor mensen zoals Amuche. U zou bijvoorbeeld op uw computer de actiewebsite als startpagina kunnen instellen. Elke dag kunt u dan op de rode knop drukken en zo GRATIS 25 cent doneren voor de actie!

Op de woensdag in de herfstvakantie hadden enkele gemeenten een middag voor alle kinderen in de kerk. Op die middag hebben ze de kinderen al iets verteld over de vervolgde christenen. De kinderen kregen allemaal een geldbakje mee. Ze waren vol ideeën en zijn ook hard aan de slag gegaan. De dag erna stonden ze al op de stoep om zelfgemaakte kaarten te verkopen, het paadje te vegen of om boodschappen te doen. Dit allemaal om geld op te halen voor de vervolgde christenen! Worden u en uw gemeente net zo enthousiast als deze kinderen...?! Steunt u deze actie?

Heeft u een goed actie idee en wilt u dit met anderen delen? Laat het aan ons weten! Al het nieuws, de activiteiten en actietips komen op de website te staan. Zo kunnen we elkaar helpen, om zoveel mogelijk te kunnen betekenen voor onze medechristenen.

Geld is belangrijk en nodig, maar laten we ook vooral de kracht van het gebed niet vergeten. Laten we er met z'n allen een gebedspunt van maken. Eén minuut per dag. Bidden voor de christenen wereldwijd. Want het gebed is nog altijd het krachtigste wapen.

Pa, ma, ik heb er niks meer mee...

Lees de column in deze nieuwsbrief. Eén jongere verlaat per dag onze Christelijke Gereformeerde Kerken. Sem zei het zomaar op een kwade dag. Ik heb er niks meer mee, ma en pa. En hij ging. Onlangs verliet na vele gesprekken een jongere de gemeente. Enige maanden daarna overleed hij ten gevolge van een ongeluk. Diep-aangrijpend. Je huivert. Maar als één van onze jongeren de kerk verlaat en geen ongeluk krijgt, leeft en volop geniet.... Zijn we dan ook bewogen? Voelen we ons mede verantwoordelijk omdat we bij hun doop aanwezig waren? En is kerkverlating eigenlijk wel alleen maar een probleem van de kerkenraad? Raakt het ons, als we zien of horen, dat over het algemeen veel jongeren de kerk verlaten? Kan ik daar wat aan doen?

Eigenlijk...moeten we de foto's van onze jongeren voor ons zien. En ons op die manier ook een beeld vormen van het proces dat aan kerkverlating voorafgaat. De meeste jongeren verlaten echt niet van de ene op de ander dag de kerk. Meestal gaan er jaren aan vooraf... en als je met je hart kijkt... dan zie je dat.

Kerkverlating komt al in het Oude Testament voor, toen Adam en Eva uit het Paradijs werden gezet en de deur van het Paradijs met een klap achter hen dicht viel. Daarin liggen we van oorsprong verloren. Kees van Vianen: 'Het is niet waar dat we op een slee zitten die als vanzelf naar boven zoeft. Het is God die door Zijn enig geboren Zoon, Jezus Christus, behoud geeft in deze verloren wereld. Vlucht daarom tot Hem en tot Hem alleen!'

In Artikel 27 van de NGB lezen we hoe de 'algemeen christelijke Kerk' zich kenmerkt: "...een heilige vergadering der ware Christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest..." Het is van eeuwigheidsbelang, ook met het oog op onze jongeren, dat we geen kerk van alleen maar wetjes, regeltjes en plichten zijn, maar een kerk waar de diepe omgang en openheid van gelovigen is, als onderlinge ledematen van één zelfde lichaam. In Gedrag, Gesprek en Gebed zal moeten blijken dat we werkelijk bezorgd zijn over de ‘afzwervenden'.

Opvallend is dat wanneer de apostelen spreken over de afval van de kerk, zij dan bij voorkeur de toekomende tijd gebruiken. In 1 Timotheüs 4:1 schrijft Paulus: 'Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste dagen sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen.' Elders zegt de apostel het nog scherper. Hij spreekt in 2 Thessalonicenzen 2:3 over 'de afval' die voorafgaat aan de wederkomst van Christus.

De Kerk, is en blijft Gods zaak. De Heere bouwt en bewaart Zijn gemeente omdat Hij het wil. Daar staat de Koning van de kerk Zelf garant voor. Jezus Christus heeft Zijn discipelen verzekerd dat de poorten der hel Zijn gemeente nooit zullen overweldigen.
Zelfs in de donkerste tijden van het bestaan van de kerk heeft God een overblijfsel naar Zijn verkiezing. Er is dus hoop! Is dat te zien? Is het een zaak van uw hart? In dit geval om het hart van kerkverlaters?

Nadenken over de meest genoemde redenen die jongeren opgeven om de kerk te verlaten:

 • - Een kwart van de jongeren vindt dat de kerk de wereld buiten de kerk demoniseert.
 • o De kerk lijkt op een eiland te staan, onbewust van de werkelijkheid er omheen.
 • - Tieners en jongvolwassenen voelen zich niet aangeraakt in de kerk. Eénvijfde verwoordt het zonder omwegen: "God lijkt te ontbreken in mijn ervaring van de kerk".
 • o Het hart van waar-gelovigen lijkt er niet in te zitten. Waar zit het dan wel in?
 • - Jongeren ervaren een vijandige houding van de kerk tegenover de wetenschap.
 • o De wetenschap wordt kritisch bekeken, maar waarom? Jongeren willen dat graag weten.
 • - De waarden aangaande seksualiteit die de kerk uitdraagt, komt op jongvolwassenen over als bekrompen en veroordelend.
 • o Jongeren ervaren een gesloten sfeer als het om seksualiteit gaat. Ze gaan antwoorden elders zoeken.
 • - Het beroepen op het exclusieve karakter van het christendom is voor jongeren een reden om hun plek in de kerkbanken leeg te laten.
 • o Niet alle jongeren zetten zich als een koppelaar tussen de kerk en de wereld, ze maken een keuze, naar welke kant?
 • - Voor jongeren die twijfelen en met levensvragen of geloofstwijfels zitten, is in de kerk geen plaats, zo vinden jongeren.
 • o Jongeren lopen met ‘serieuze' vragen, waar ze geen antwoord op weten, helpt u ze daar mee?

Tips om mee te nemen
- Een belangrijke basis is nog steeds het gezin. Hoeveel aandacht wordt er besteed aan geloof-waardig opvoeden? Het geloof door de liefde werkende en doorgevend?
- Wees positief over de kerk en haar leden.
- Wees in een gesprek niet veroordelend, maar informerend.
- Probeer altijd in gesprek te blijven. Gooi de deur nooit dicht.
- Blijf randkerkelijke jongeren volgen, zodat zij het weten: de kerk geeft om mij, en God ook.
- Bedenk goed wat het laatste is dat ze meekrijgen van de kerk.
- Er is veel gebed nodig voor jongeren. En dat laatste missen we zo vaak. We zijn zelf druk, druk, druk.

Jeugdzondag

De zomer nadert haar einde. Met de jeugdzondag beginnen we het nieuwe kerkelijke seizoen, waarin speciale aandacht is voor de jeugd en jongeren van de gemeente. Daar mogen ze, van nature verloren, maar met een gedoopt voorhoofd, luisteren naar het Evangelie dat geopend wordt.

Maar is de jeugdzondag alleen maar het begin van catechisatie en jeugdwerk en een zondag waarop iedereen lijkt wakker te worden uit de zomerslaap en alle hens weer aan dek komen? De leiding denkt weer aan een nieuw jaarprogramma met leuke activiteiten, die de betrokken leden zullen enthousiasmeren en binden. Ouderlingen denken opeens weer aan hun bezoekschema's. De ouders krijgen een mooie preek over het gezin en de opvoeding. Maar hoe gaat het daarna verder, eind september, begin oktober? Leggen we onszelf als leidinggevenden en ambtsdragers niet ongelooflijk veel op? Is het allemaal wel haalbaar en realistisch, overvragen we onze partners en gezinnen niet?

Laat de jeugdzondag ook een nieuwe start van een denkproces mogen zijn. Denkt u eens na over de vraag op welke wijze we onze kinderen, gemeentebreed, in het oog kunnen hebben en in ons hart kunnen sluiten. De actieve meelevende jongeren zijn snel bereikt. Maar wie bereiken we nooit? Op 13-14 jarige leeftijd maken veel jongeren keuzes die bepalend zijn voor het vervolg van hun leven. Het is goed om er ook al voor die tijd te zijn en contacten en verbindingen te hebben met de gehele gemeente. Sleutelwoord is gebed, gebed en nog eens gebed. Ouderen en ouders op de knieën hun jeugd brengend bij de troon der genade. Wat een gezegende jeugd zal dat zijn.

De Heere weet wat uw kind en de jeugd van uw gemeente nodig heeft, Hij is hun Schepper. En Hij is niet alleen een Hoorder maar ook Verhoorder van het gebed. Denk aan moeder Monika die voortdurend bleef bidden voor de bekering van haar zoon Augustinus. Uiteindelijk bekeert hij zich van harte. (Confessiones) Ook Timotheüs is vanaf zijn jeugd omringd door zijn gelovige en ongetwijfeld biddende moeder en oma. Van hem getuigt Paulus dat hij een ongeveinsd geloof heeft (2 Tim 1: 5). De Heere belooft het Zelf in Zijn Woord: "Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis van zijn weg; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken." (Spreuken 22:6)

Op de jeugdzondag wordt er dus allereerst liefde vanuit een kloppend hart gevraagd. Is dat teveel gevraagd? Zie dan op de Bron, de oceaan van zondaarsliefde. En u zal liefde gegeven worden vanuit een kloppend Heilandshart. Zo kunt u het nieuwe seizoen weer aan.


TIPS om mee te nemen:

 • Sta bij de jeugdzondag ook stil bij de vraag hoe we onze jongeren in het oog kunnen hebben en in ons hart kunnen sluiten.
 • Breng de jongeren in gebed naar het kloppend Heilandshart.
 • Jongeren vragen niet om nieuwe programma's maar om 'echtheid'.
 • Let niet alleen op de vraag hoe het werk te verdelen, maar juist ook hoe u de jongeren verdeelt en aan wie u hen toedeelt.
 • Begin met een minimum wat nodig is om het jeugdwerk te starten. Optimale zorg is meer.

Wee mij dat ik een vreemdeling ben

Waar ligt uw eeuwige toekomst, als ambtsdrager? Misschien schrikt u van die confronterende vraag. Echter, u bent voorbeeldfiguur voor onze jongeren! Als u wéét waarheen u op reis bent, dan hebt u hen onderweg wat uit te leggen.

Bent u een vreemdeling?
Wie Psalm 120:5 leest, hoort de dichter klagen: 'O, wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mesech, dat ik in de tenten Kedars wone.' Hij ervaart het als vreselijk om temidden van goddeloze mensen te wonen. Herkent u dit? Wát is daar zo vreselijk aan? De dichter ervaart hen als haters van de vrede. Constant op conflict uit. Let er vooral op dat de dichter wél probeert met hen in contact te komen. Echter, ze zoeken, net als bij de Heere Jezus, continu naar dingen waar ze hem op kunnen grijpen.
Het kan echter zo zijn, dat u dat helemaal niet zo ervaart. U leeft temidden van moslims, atheïsten, kerkverlaters, die God niet kennen, maar die u om uw levenshouding wél respecteren. Hoe ervaart u dan dat 'anders' zijn?
Of... biedt het leven zoveel leuke dingen dat u er nooit bij stilstaat dat onze reis ergens heengaat? Ik kan het me haast niet voorstellen, maar toch moet ik het vragen: bent u een vreemdeling?

Wat voor vreemdeling bent u?
Eén Psalm terug zingt de dichter: 'Ik ben, o Heer', een vreemd'ling hier beneên.' Iemand kan vreemdeling zijn door een afwijkende levensstijl, waardoor hij negatief opvalt. Dan wordt onze refo-lifestyle een soort amishachtig isolement. De goddelozen houd je op afstand, want dat is de 'schare die de wet niet kent'. Het enige dat onze jongeren horen is: 'Pas op voor de wereld; distantieer je overal van wat modern is'. Tot op zekere hoogte is dat te begrijpen. Maar wát geeft u eigenlijk door aan de jongeren? U kunt nooit vreemdeling zijn op de Bijbelse manier, door alléén maar anders te zijn dan de rest. Dat is geen doel op zich, maar een gevolg van iets. De dichter zingt daarom 'vreemd'ling hier beneên'. Hier op aarde is hij vreemdeling, want zijn vaderland ligt elders. Wel hier in deze door God geschapen wereld, maar... tegelijk is hij allochtoon: pelgrim.

Hoe vruchtbaar is uw pelgrimsreis?
'Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelsd, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren' (Hebr. 11:13). Herken u zich als ambtsdrager in deze beschrijving? Dan zullen de jongeren door u nieuwsgierig gemaakt worden naar uw reisdoel. Goed voorbereide vakantiegangers wéten waar ze naartoe gaan. En u? En de jongeren die aan uw geestelijke zorg zijn toevertrouwd?
Nog even over dat vreemdelingschap. Wie de wereld vanuit de hoogte bekijkt, zall een weinig vruchtdragende pelgrim zijn. Wees bewogen over het lot van de medereizigers, die nog zonder God leven. Leer de jongeren dat ook te zijn. Mogen zij van u leren hoe je anderen tot Jezus brengt? Ken de tijd waarin u leeft. Laat deze vakantietijd een door de Heere gezegende toerustingstijd zijn voor het winterwerk dat straks weer wacht.

Leo de Kluijver

 

 


Tips om mee te nemen:

 • Maak het vreemdelingschap concreet naar ons handelen, denken en spreken.
 • Praat als gezin open over de moraal van de samenleving (over bijvoorbeeld seksualiteit) en wat de Heere hierover zegt in de Bijbel.
 • Maak duidelijke afspraken over geldbesteding, tijdsbesteding, mediagebruik etc.
 • Spreek over de invloed van films, computergames en onkerkelijke vrienden op ons denken.
 • Zoek met elkaar de Heere in het gebed. Laat daarbij aandacht zijn voor de verzoekingen van de duivel.
 • Spreek met elkaar open en eerlijk over Christus' wederkomst. Zien wij naar die dag uit met een groot verlangen? (NBG, art. 37)

Hier beneden is het? Niet!

Jantine ziet haar vader nog net de deur uit gaan. 'Waar gaat papa heen?', vraagt ze. 'Een belangrijke vergadering', antwoordt haar moeder als zijn BMW de garage uitrijdt. 'Alweer?' Met een zucht valt ze op de bank terwijl haar moeder haar wat folders geeft. De H&M-folder ziet er weer gelikt uit. Haar moeder zit achter de computer. Zullen we deze zomer naar Griekenland gaan?

Het is de vraag hoeveel we als reformatorische ouders nog bezig zijn met het toekomstige leven. Wees eens eerlijk: we voelen ons hier aardig thuis. Werk, sociale contacten en ontspanning; dat beheerst onze agenda. Ons leven staat bol van snelheid, afspraken en tijdsdruk. Memento mori (gedenk te sterven)? Nou nee, morgen dit, volgende week dat en ook de toekomst is gevuld met diverse plannen. Ook aan kinderen gaat dit niet voorbij. Maandag korfbal, dinsdag vioolles, woensdagmiddag een kinderfeestje. De carrousel van hun leven draait al op volle toeren. Maar waarheen?

Vreemdeling
Een christen is op weg naar een beter Vaderland. Hij is een vreemdeling hier op aarde. In de Bijbel vinden we een treffend voorbeeld hiervan in de geschiedenis van Abraham. Hij woonde als vreemdeling in het land der belofte. Abraham moest de pinnen van zijn tent maar niet al te vast inslaan. Vreemdelingschap is het besef dat we in Gods voorzienigheid een plaats en taak in deze wereld hebben, maar daar toch niet bij horen. De Heere Jezus verwoordt het treffend in het Hogepriesterlijk gebed, Joh. 17:16 (en 18): 'Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.'
Ook in de eerste Petrusbrief komen we dit vreemdelingschap tegen. De gemeenteleden worden 'vreemdelingen in de verstrooiing' genoemd (vers 1). Hun burgerschap ligt niet in deze zondige wereld, maar in de hemel. 'Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel.' (1 Petrus 2:11). En dat heeft consequenties. Dat voelden ze ook aan den lijve. Door hun omgeving werden ze niet geaccepteerd. Ze werden buitengesloten, zelfs vervolgd. Als dat gebeurt, voel je je inderdaad vreemdeling.

Hedonisme
Leeft u ook als een vreemdeling? In het besef dat het leven een damp is? Is ons leven doortrokken van dit tijdelijke karakter? Dat betekent dat we hier niet echt 'thuis' zijn. Onze kinderen zullen aan ons merken dat wij hier geen blijvende stad hebben. Zij voelen haarfijn aan als we de dingen zoeken die boven zijn (Kol. 3:1) of opgaan in al het aardse. Die dure en mooie auto. De nieuwe kleding die je wil kopen. De volgende vakantie. 'Vergadert u geen schatten op de aarde' (Mattheüs 6:19). Waar gaan onze gesprekken over? Welke schatten vergaderen we? De hemelse of de aardse? Het hedonisme - hoe kan ik zo veel mogelijk genieten? - zit ons allemaal in het bloed. Maar we dragen het ook over aan onze kinderen en gaan hen hierin voor! Of heeft ons leven een andere richting: 'Heere, wat wilt u dat ik doen zal?' Gods Woord geeft ons duidelijk aan wat het vreemdelingschap kenmerkt: zelfverloochening, kruisdragen, liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Geen eiland
Onze jongeren zien veel meer verschillende levensstijlen om zich heen dan wij toen we jong waren. Door de digitale revolutie leven ze niet op een eiland, maar staan midden in deze wereld. Dat heeft op hen een enorme invloed. Ze hebben dan ook hulp nodig om hun weg hierin te vinden. Zij verlangen naar contact met mensen die openstaan voor hun vragen, willen luisteren en samen met hen zoeken hoe ze hun weg kunnen vinden door deze wereld. Ouders kunnen hen tonen hoe goed het is de Heere te dienen. Ze kunnen doorgeven welke 'winst' er ligt door een vreemdeling op de aarde te zijn. Het is bovendien een Bijbelse opdracht het volgende geslacht het 'vreemdeling zijn' door te geven. In Spreuken 22: 6 staat: 'Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs'.

Alleen staan
Als je de Heere echt wilt dienen en wilt wandelen met de Heere betekent dit wel dat je vaak alleen staat. Voor jongeren valt dit niet mee. Zelfs op een reformatorische school word je vreemd aangekeken als je niet aan alles mee doet. Je bent een vrome of ouderwets als je Bijbel voor jou belangrijker is dan je mobiel of als je gewoon niet meedoet aan het vloeken in de pauze. Ze moeten leren dat ze niet 'vreemd' zijn, maar 'vreemdeling'. Laten we deze jongeren steunen en bemoedigen. Hoe dan? Door een compliment voor het positieve in hun gedrag, door niet altijd het negatieve te benadrukken (hoewel iets soms echt fout is). Door niet gelijk te schrikken en hen af te wijzen als ze de dingen van het geloof net iets anders verwoorden. Door vooral over de kern in gesprek te zijn: de redding in Christus voor zondige jongeren.

Vrijgekocht
Wat heerlijk als je zo je kinderen mag leren dat 'onze wandel' in de hemel is. Iemand die de Heere kent is 'anders', alleen omdat hij gekocht is met het kostbare bloed van Christus. Vrijgekocht van 'ijdele wandel'. Ik las daarover een treffend voorbeeld:


'U kent vast wel een kippenfokkerij. In enorme schuren staan broedmachines. Duizenden kuikens krioelen daar dicht opeengepakt in hokken. Ze komen nergens anders. In een recordtijd worden ze vetgemest. Dan worden ze geslacht en gaan ze in de diepvries. Dat is nu een ijdele wandel. Maar op een dag komt er een man met een paar kinderen. Ze kopen een paar kuikentjes en die mogen nu op het erf rondlopen. Ze scharrelen rond en eten wormen en hebben nu een heel andere levensstijl dan de andere kuikens, niet omdat ze anders zijn, maar omdat ze losgekocht zijn uit het hok waar ze een zinloos bestaan hadden.'

Gerbrand de Jong, jeugdwerkadviseur HHJO


Tips om mee te nemen:

 • Maak het vreemdelingschap concreet naar ons handelen, denken en spreken.
 • Praat als gezin open over de moraal van de samenleving (over bijvoorbeeld seksualiteit) en wat de Heere hierover zegt in de Bijbel.
 • Maak duidelijke afspraken over geldbesteding, tijdsbesteding, mediagebruik etc.
 • Spreek over de invloed van films, computergames en onkerkelijke vrienden op ons denken.
 • Zoek met elkaar de Heere in het gebed. Laat daarbij aandacht zijn voor de verzoekingen van de duivel.
 • Spreek met elkaar open en eerlijk over Christus' wederkomst. Zien wij naar die dag uit met een groot verlangen? (NBG, art. 37)

Zingen

Hoe kun je de Heere het beste dienen? Door uit de Bijbel te lezen? Door te bidden? Door Hem te gehoorzamen? Stuk voor stuk zijn dat belangrijke zaken. Toch zijn het vooral het zingen en het musiceren die in de Bijbel een heel centrale plaats innemen. Alle ervaringen in het geloofsleven kom je tegen in een lied: klacht en jubel, boete en dankzegging, liefde en lof. In het Oude Testament is het vooral David die van zich laat horen. Wat moet het mooi geklonken hebben dat gezang met al die muziekinstrumenten!

In het Nieuwe Testament horen we Maria, Zacharias, Simeon, de engelen en ook Paulus en Silas zingen. Maar hoe mooi het hier op aarde ooit klonk en nu soms klinkt, het haalt het niet bij de hemelse muziek. De schare voor de troon zingt een nieuw lied, lezen we in Openbaring. Ook lezen we in dat Bijbelboek van het gebruik van muziekinstrumenten.
Nu blijven woorden nog wel eens steken in de keel, omdat ze te hoog gegrepen zijn of omdat ze ons aangrijpen. Nu kunnen stemmen en muziekinstrumenten nog vals klinken. Laat het ons er niet van weerhouden onze stem en de instrumenten te gebruiken om de Heere groot te maken. Een betere voorbereiding op de hemel bestaat er niet!


Tips om mee te nemen:

 • Neem de tijd om met elkaar te zingen.
 • Vergeet niet wat Luther zei: "Zingen is twee keer bidden."
 • Bezin je op wat je zingt.
 • Op www.psalmboek.nl is de melodie van alle psalmen te beluisteren. Handig om een onbekendere psalm aan te leren!
Margreet van den Berg

Voorbereid de zomer in

De meeste activiteiten in de gemeente zijn gestopt. Het ‘zomerseizoen' is begonnen. Een moment om weer op adem te komen. Nieuwe, geestelijke energie opdoen om - zo de Heere het geeft - na de zomer weer met frisse moed aan de slag te gaan.
Toch is het goed om voor de volledige zomerstop nog enkele voorbereidingen voor dat nieuwe seizoen te treffen. Een overlegmoment tussen kerkenraad en leidinggevenden kan plaats vinden. Samen terugzien op het afgelopen seizoen: welke jongeren kwamen er, wat waren hoogtepunten, waar liepen leidinggevenden tegenaan? Om dan ook vooruit te kijken: welke jongeren hebben in het komende seizoen extra aandacht nodig, hebben leidinggevenden genoeg middelen voorhanden, is er toerusting nodig?
Per zondagsschool, club of vereniging kunnen leidinggevenden zich alvast bezinnen op het uitnodigen van de kinderen en jongeren en op het jaarrooster. Welke Handreikinguitgaven komen op het programma te staan en op welke momenten kunnen er andere activiteiten gepland worden? Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen inhoud en ontspanning?
Rustig alvast wat vooruit kijken en denken zorgt ervoor dat het nieuwe seizoen ook rustig kan beginnen. Een goede voorbereiding is toch het halve werk? Dan hebben we de helft van het verenigingsseizoen 2012-13 in de zomer alweer gehad...!


Tips

 • Bespreek met kinderen en jongeren hoe ze het afgelopen seizoen ervaren hebben.
 • Betrek kinderen en jongeren bij (de voorbereidingen op) het verenigingsseizoen.
 • Bekijk de handige tips als voorbereiding op het nieuwe seizoen.
 • Bestel de Spellen- en verwerkingsmap, vol goede ideeën voor een leuk spel of een creatieve verwerkingsvorm.

Bevestigen of negeren?!

Bevestigen of negeren... Wie een Facebookaccount heeft, komt regelmatig voor deze keuze te staan. Vriendschapsverzoeken komen binnen en je moet beslissen wat je doet. Met een druk op de knop heb je er een vriend bij. Als je twijfelt of je de persoon in kwestie wel aan je vriendenlijst toe wilt voegen, heb je de keus om helemáál geen keus te maken. Met de optie ‘niet nu' zet je iemand gewoon in de wacht. Zo kunnen we dat doen bij Facebook. Onbewust denken we misschien dat we die mogelijkheid ook bij het vriendschapsverzoek van de Heere Jezus hebben: ‘niet nu...' Maar Hij zegt: wie niet voor Mij is, is tegen Mij. Dat is een cruciaal punt, ook in het gesprek met jongeren. Of dat nu over (social) mediagebruik of over andere zaken is. In de social media gaat het om vrienden en om volgers. Hoe zit het met het volgen van de Heere Jezus? Het is een ongelooflijk wonder dat Hij ons ‘Zijn vriendschap biedt' (psalm 103 vers 5, berijmd). Wat doen wij met Zijn verzoek? Bevestigen of negeren?


Eigenlijk...

Hoe vaak hoor je niet het woordje "eigenlijk"? En dan vaak in combinatie met iets wat je zou moeten doen, maar toch niet doet. Eigenlijk zou je vaker de fiets moeten pakken. Eigenlijk zou je minder moeten snoepen. En zou je eigenlijk ook niet meer in de Bijbel moeten lezen? Zolang je dat woordje eigenlijk blijft gebruiken, verandert er weinig. Eigenlijk zou het moeten veranderen...

Dat bijzondere woordje "eigenlijk" kom je in de Bijbel niet tegen. De Bijbel zegt niet dat je eigenlijk iets moet doen of eigenlijk niet moet doen. De Heere zegt: Heb Mij lief en heb je naaste lief als jezelf.

De Bijbel lezen en bestuderen vraagt liefde en discipline. Wie de Heere liefheeft, kan niet zonder Zijn Woord. Toch is een gelovige niet altijd zo vol liefde dat hij ieder moment dat hij de gelegenheid heeft, aangrijpt om de Bijbel te lezen. Nee, de praktijk is weerbarstig. Ons hart is weerbarstig. Daarom is discipline ook onmisbaar. Laat het niet afhangen van je eigen gevoel of je de Bijbel opent of niet, maar open hem op een vast moment en luister naar wat de Heere te zeggen heeft. Dan verandert er echt iets!

 • Bid vooraf om de verlichting van de Heilige Geest.
 • Lees het Bijbelgedeelte eerst rustig door en probeer daarna tekst voor tekst te verklaren.
 • Wissel Oude en Nieuwe Testament af.

Bid elke dag

'Pas maar op met het gebed, want voor je het weet, gebeurt er iets.' Deze uitspraak van een predikant geeft iets weer van hoe machtig en groot het gebed is. Een zondig mens mag bij de heilige God komen en voor Hem zijn hart uitstorten. De Heere Jezus deed het zelf ook toen Hij op de aarde was. Hij had het nodig om met Zijn Vader te praten en zocht daarvoor de eenzaamheid op.

De discipelen wisten niet hoe ze moesten bidden en daarom vroegen ze hun Meester om het hen te leren. Dat heeft Hij gedaan en daarmee leert Hij ook ons hoe een gebed hoort te zijn. Leg uw eigen gebed eens naast het "Onze Vader". Hoe spreekt u de Heere aan in het gebed? Hoe brengt u Hem de eer en de lof? Hoe dankt u Hem? Hoe legt u zorgen en vragen bij Hem neer?

Komt in ons gebed vaak niet naar voren dat we vooral aan onszelf denken en vanuit onszelf redeneren? Het Onze Vader leert ons anders denken. Het gaat om de Heere, om Zijn eer, om Zijn wil, om Zijn koninkrijk en om Zijn naam. En in Zijn handen mag iedereen al zijn zorgen, zonden en voorbeden leggen.
Het afsluitende woord "amen" benadrukt dat er vastheid is bij God: Mijn gebed is veel zekerder door God gehoord, dan ik in mijn hart voel dat ik dat van Hem begeer (HC vraag en antwoord 129).

Margreet van den Berg


Tips

 • Laat Gods Woord het kompas zijn voor het gebed
 • Wees gevarieerd. Bid niet elke dag hetzelfde; dat kan door bijvoorbeeld telkens stil te staan bij een andere eigenschap van de Heere
 • Heb grote verwachting van het gebed en vergeet niet de betekenis van het woordje amen!
 • Bereid het gebed voor: Welke gebedspunten komen er uit het bijbelgedeelte naar voren?

Doorpraten over de deelthema's?

Dat kan! Al tijdens (en ook na afloop van) de uitzending is het mogelijk om meteen vragen te stellen over de onderwerpen uit het programma. Via twitter (#hartvoorjongeren) of het invulformulier op de website (www.hartvoorjongeren.nl/reageer) kunnen vragen onmiddellijk gesteld worden. Deze komen in een tijdlijn te staan onder het invulformulier.

Let op: tweets kunnen uiteraard maar 140 tekens bevatten, inclusief de hastag #hartvoorjongeren (123 tekens voor de vraag zelf)! Voor langere vragen en reacties is het formulier dus beter geschikt.

De antwoorden worden door de predikanten P.D.J. Buijs en H.G. van der Ziel en door medewerkers van het LCJ gegeven. Je krijgt altijd vrij snel na het stellen van je vraag een reactie; een uitgebreider antwoord kan in de loop van de volgende dag(en) gegeven worden.

De verschillende vragen en antwoorden komen per deelthema (anoniem) op de website te staan. Zo willen we rondom deze thema's een stuk nazorg bieden. We zien uit naar jouw vraag!

Durf je vragen te stellen!

Na afloop van beide uitzendingen is het mogelijk om gelijk vragen te stellen over de onderwerpen uit het programma. Via twitter (#hartvoorjongeren) of het invulformulier op de website (www.hartvoorjongeren.nl/reageer) kunnen vragen onmiddellijk gesteld worden. Deze komen in een tijdlijn te staan onder het invulformulier.

Let op: tweets kunnen uiteraard maar 140 tekens bevatten, inclusief de hastag #hartvoorjongeren (123 tekens voor de vraag zelf)! Voor langere vragen en reacties is het formulier dus beter geschikt.

De antwoorden worden o.a. door de predikanten A. van der Zwan, M.J. Kater, A. Th. van Olst, M. Klaassen, en door medewerkers van het LCJ gegeven. Je krijgt altijd vrij snel na het stellen van je vraag een reactie; een uitgebreider antwoord kan in de loop van de volgende dag(en) gegeven worden.

De verschillende vragen en antwoorden komen per deelthema (anoniem) op de website te staan. Zo willen we rondom deze thema's een stuk nazorg bieden. We zien uit naar jouw vraag!

Voorbeelden: gebruiken én zijn - algemeen

Goed voorbeeld doet goed volgen. We leren het makkelijkst door een voorbeeld, voordoen leert nadoen. Een (voor)beeld kan veel verduidelijken, extra uitleg geven of aantonen hoe iets gedaan moet worden. Ook binnen de gemeente zijn (voor)beelden van groot belang. Om het Evangelie zo goed als we kunnen door te geven, in de taal en beelden die kinderen en jongeren begrijpen. Maar worden we ook niet opgeroepen om het Evangelie voor te leven? Om een voorbeeld te zijn?! Enkele voorbeelden:

 1. Beeldend vertellen
  Als er goed verteld wordt, worden oren ogen. Het kind hoort de vertelling en ziet het voor zich. Het is nodig om bij je voorbereiding zelf de vertelling voor ogen te hebben. Om te zien hoe het verhaal zich afspeelt. Bij het vertellen neem je dan zo'n beeld voor ogen en vertel je wat je ziet. Door zo te vertellen, komt de geschiedenis als het ware tot leven en komt, onder Gods zegen, de boodschap over.
 2. Gebruik van voorbeelden
  In de contacten met kinderen en jongeren zijn voorbeelden van groot belang om de boodschap van het Evangelie te verduidelijken. Gebruik het dagelijks leven voor eenvoudige voorbeelden. ‘Verbeeld' de Drie-eenheid aan de hand van ijs, water en stoom. Allemaal verschijningsvormen van water, H₂O, maar toch niet hetzelfde.
 3. Voorbeeldfiguren
  Jongeren zoeken naar voorbeeldfiguren. Volwassenen die eerlijk en echt zijn. Mensen die dicht bij de Heere leven en dat voorleven. Laten wij, door genade, iets zien van het goede van het leven met God? Horen jongeren wat we zelf geleerd hebben uit de Bijbel? Hoe wij tijd vrijmaken om stil te worden voor de Heere, hoeveel moeite dat ook kan kosten? Als gemeenteleden zó een voorbeeld zijn, transparant tot op de Heere Jezus Christus, is er voor jongeren in de gemeente écht iets te leren!

Tips

 • Spreek in contacten met kinderen en jongeren de taal van kinderen en jongeren. Gebruik beelden uit hun dagelijks leven ter verduidelijking.
 • Zoek naar eenvoudige voorbeelden in boeken of artikelen. Bewaar de voorbeelden die je vindt, zodat je ze vaker kunt gebruiken. Deel de tips die je vindt met anderen via het prikbord op onze website.
 • C.H. Spurgeon staat bekend om zijn beeldspraak en gebruik van eenvoudige voorbeelden. Zijn boekjes zijn het lezen waard!
 • Wees eerlijk en echt tegenover jongeren, zeker ook als het over de Bijbel en het geloof gaat. Jongeren snakken naar een persoonlijk verhaal, en dat mag ook gerust over je moeite met Bijbellezen of je twijfel gaan.
 • Zorg voor een goede Kinderbijbel, een dagboek of een methode rondom Bijbellezen waarin de tekst uitgelegd en verduidelijkt wordt. Elders op de website staat hiervoor een literatuurlijst.

Van advent tot wederkomst

We zijn begonnen aan het laatste kwartaal van 2011. Het einde nadert alweer. Dat geldt van het kalenderjaar, maar meer nog van het kerkelijk jaar. Met de eerste adventszondag, 27 november D.V., begint het nieuwe kerkelijke jaar. Ieder van ons zal de overgang van het oude naar het nieuwe kalenderjaar toch op z'n minst memoreren. We geven aandacht aan dat wat voorbij ging en aan dat wat, zo de Heere het geeft, voor ons ligt. Nog enkele weken, en we sluiten weer een kerkelijk jaar af. Misschien met een preek over de wederkomst van de Heere Jezus. Goed om samen stil te staan bij dit laatste heilsfeit. Want een feit is het, Hij zál komen. Het stelt ons voor de vraag: verwachten we Hem ook?

Met die verwachting begint vervolgens het kerkelijk jaar ook. Vier adventsweken waarin we toeleven naar het Kerstfeest. Vier weken om ons voor te bereiden op Zijn eerste én tweede komst.
Dan volgen er enkele weken die wel de ‘tijd door het jaar' genoemd worden. Zeven weken voor Pasen begint de lijdenstijd. We leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen. We staan stil bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Het dieptepunt - dat door Gods genade tegelijk hoogtepunt is! - van de lijdenstijd vinden we op Goede Vrijdag, als we het sterven van Christus gedenken. Het Paasfeest licht op na drie donkere dagen; de Paastijd duurt in het kerkelijk jaar tot aan de Hemelvaartsdag toe.

Hierna volgt de periode rondom Pinksteren, het laatste heilsfeit dat al plaatsgevonden heeft. Een christen zal niet blijven ‘steken' bij dit heilsfeit, en ziet als het goed is uit naar het laatste heilsfeit: de wederkomst. Het kerkelijk jaar wil ons stilzetten bij HEILsfeiten, gedenken wat de Heere heeft gedaan, voor ons. En dat is elk jaar opnieuw een wonder van genade...


Tips bij het thema

 • Besteed in het gezin aandacht aan de tijd van het kerkelijk jaar door bijvoorbeeld Bijbelgedeelten te lezen die horen bij advent, lijdenstijd e.d.
 • De serie ‘Leven', onder redactie van dr.ir. J. van der Graaf, drs. I.A. Kole, ds. H. Visser, bestaat uit dagboeken voor het hele gezin. Eén van de delen is: ‘Leven uit de heilsfeiten. Dagboek bij de christelijke feestdagen'.
 • In onze webshop is voor alle doelgroepen Handreikingmateriaal over de feestdagen te vinden.

Doelgroep voor ogen houden

Twee belangrijke sleutelwoorden in de nieuwe website zijn: Doelgroepbenadering en Interactie. Het LCJ heeft in haar beleidsplan meerdere doelgroepen omschreven: zondagsschoolkinderen, -12, -16 en 16-27 jongeren, leidinggevenden, ouders en ambtdragers. Behoorlijk breed dus, maar een noodzakelijke uitdaging. Van belang is dat iedereen zijn eigen ingang goed kan vinden en dat de juiste doelgroep op de juiste wijze wordt aangesproken.

Een veel gehoorde uitdrukking is tegenwoordig: What 's in for me (wat heb ik eraan)? Nu, om op die vraag een antwoord te geven, sommen we hieronder kort op wat er specifiek voor u te vinden is:

 • Mediatheek
  Dit onderdeel zal steeds verder worden uitgebreid vanuit de opzet: Lees, Luister en Kijk. Belangrijke artikelen, waardevolle audiofragmenten en interessante videofragmenten zullen hier gerangschikt op thema terug te vinden zijn. Als voorbeeld: een serie artikelen over vragen rondom huisbezoek.
 • Prikbord
  Heeft u een tip, een document, een prachtig voorbeeld of iets anders wat je goed zou kunnen delen met anderen? Prik hem op het digitale prikbord! Een klein voorbeeldje kan voor de ander al een gouden tip zijn. Of bekijk wat anderen u te bieden hebben.
 • Aanbevolen producten
  In samenwerking met diverse uitgevers proberen we ook passende lectuur aan te bevelen via onze webshop. Deze worden getoond op de pagina's die hier iets mee te maken hebben.
 • Steun ons
  Via de ingang ‘steun ons' is het mogelijk om online te doneren. Hierbij maken we ook gebruik van de iDeal mogelijkheid.
 • Doelgroep tweets
  Vanuit het LCJ twittert Kees van Vianen korte inhoudelijke berichten via de sociale media. U kunt hem volgen via onze website of via de diverse twittermodules. Ook zullen we via de LCJ-tweets (@lcj) data en activiteiten doorgeven die voor u van belang zijn. Follow LCJ!
 • Nieuwsitems speciaal voor elke doelgroep
  Wanneer wij informatie/nieuws kunnen delen die van belang is voor de doelgroep, dan zullen we die op de doelgroeppagina vermelden.
 • Agenda
  Alle LCJ-activiteiten die georganiseerd worden, kunt u hier terug vinden.
 • Informatiepagina's
  Hierop worden diverse beleidsthema's uitgewerkt (activiteiteninformatie) en bieden we onze diensten (Catecheselessen, cursusaanbod etc.) aan.

Voor u blijft het natuurlijk ook goed om de jongerenpagina's te blijven volgen. Attendeer jongeren in uw omgeving op datgene wat er te vinden is.

Belangrijk is dat er een voortdurende interactie ontstaat tussen de doelgroepen en het LCJ. Het gaat ons allen toch om het hart van jongeren? Wanneer we elkaar op deze wijze tot dienst kunnen zijn en biddend de middelen mogen inzetten, weten we dat Hij ze wil zegenen.

Heeft u vragen? Tips en ideeën voor op de website? Neem gerust contact met ons op: stuur een e-mail naar Willem Kok of gebruik het contactformulier.

|