Bid elke dag

'Pas maar op met het gebed, want voor je het weet, gebeurt er iets.' Deze uitspraak van een predikant geeft iets weer van hoe machtig en groot het gebed is. Een zondig mens mag bij de heilige God komen en voor Hem zijn hart uitstorten. De Heere Jezus deed het zelf ook toen Hij op de aarde was. Hij had het nodig om met Zijn Vader te praten en zocht daarvoor de eenzaamheid op.

De discipelen wisten niet hoe ze moesten bidden en daarom vroegen ze hun Meester om het hen te leren. Dat heeft Hij gedaan en daarmee leert Hij ook ons hoe een gebed hoort te zijn. Leg uw eigen gebed eens naast het "Onze Vader". Hoe spreekt u de Heere aan in het gebed? Hoe brengt u Hem de eer en de lof? Hoe dankt u Hem? Hoe legt u zorgen en vragen bij Hem neer?

Komt in ons gebed vaak niet naar voren dat we vooral aan onszelf denken en vanuit onszelf redeneren? Het Onze Vader leert ons anders denken. Het gaat om de Heere, om Zijn eer, om Zijn wil, om Zijn koninkrijk en om Zijn naam. En in Zijn handen mag iedereen al zijn zorgen, zonden en voorbeden leggen.
Het afsluitende woord "amen" benadrukt dat er vastheid is bij God: Mijn gebed is veel zekerder door God gehoord, dan ik in mijn hart voel dat ik dat van Hem begeer (HC vraag en antwoord 129).

Margreet van den Berg


Tips

  • Laat Gods Woord het kompas zijn voor het gebed
  • Wees gevarieerd. Bid niet elke dag hetzelfde; dat kan door bijvoorbeeld telkens stil te staan bij een andere eigenschap van de Heere
  • Heb grote verwachting van het gebed en vergeet niet de betekenis van het woordje amen!
  • Bereid het gebed voor: Welke gebedspunten komen er uit het bijbelgedeelte naar voren?
|