Om negenennegentig en om 1

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Om negenennegentig en om 1

Voor zijn studie Godsdienst Pastoraal Werk heeft Goossen Foppen een stageopdracht in het kader van gemeenteopbouw gedaan bij het LCJ. Hij heeft zich beziggehouden met het opstellen van een handreiking voor jeugdmentoraat. Met zijn eindproduct levert hij een handreiking voor gemeenten die met behulp van mentoraat, herderlijke zorg voor jongeren een plek willen geven in het gemeentelijk leven of die deze zorg verder willen verdiepen.

Goossen startte met een vooronderzoek, waarbij hij allerlei literatuur rondom dit onderwerp heeft onderzocht. Vervolgens heeft hij contact gelegd met verschillende gemeenten uit onze achterban die op de een of andere manier bezig zijn/waren met mentoraat. Enkele gemeenten heeft hij ook bezocht. Ook heeft hij contact gehad met een aantal jongeren en met hen gesproken over hun ervaringen met het mentoraat. Al deze informatie, gesprekken en ervaringen zijn verwerkt in de handreiking. In de handreiking is de volgende reactie van een jongere over mentoraat te vinden: “Het idee dat er iemand uit de gemeente naar je omkijkt, dat vind ik wel goed.” Ook wordt onderstreept dat het belangrijk is om helder te hebben wat jeugdmentoraat inhoudt: “Jeugdmentoraat is iets van heel de gemeente, niet voor jongeren of van ouders en kerkenraad alleen.” Over de doelen van mentoraat is de handreiking duidelijk: “Als je namens de kerk komt en het gaat niet over God, dan klopt er iets niet.” We zijn Goossen dankbaar voor het vele goede werk dat hij geleverd heeft. De praktische handreiking maakt het voor ons gemakkelijker om met gemeenten in gesprek gaan over (het invoeren van) een vorm van jeugdmentoraat. Met de woorden van Goossen: We hopen “dat dit document een positieve bijdrage mag leveren aan de herderlijke zorg voor jongeren in uw gemeente. Een hoop die voortkomt uit het verlangen dat deze zorg er aan mag bijdragen dat jongeren al vroeg de Heere zullen leren kennen.” Als u hierover meer wilt weten over jeugdmentoraat voor uw gemeente, neem dan contact met ons op.

|

Ander actueel nieuws