Onderzoek 'Visie op jongeren' gepresenteerd op Synode

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Onderzoek 'Visie op jongeren' gepresenteerd op Synode

Op donderdag 14 november is het onderzoek 'Visie op jongeren' gepresenteerd door deputaten Kerkjeugd en onderwijs, tijdens de behandeling van Jeugdzaken op de Generale Synode.

Het onderzoek is - in opdracht van de vorige Synode - uitgevoerd door de beide jeugdbonden CGJO en LCJ, onder verantwoordelijkheid van genoemd Deputaatschap. Het doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van de manier waarop gemeenten hun jongeren bereiken. Een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek is, dat dit gemeenten steeds minder goed lukt. Er zijn gemeenten waarin grote groepen jongeren onbereikbaar blijken. Het gaat dan veelal om jongeren boven de 16 jaar die niet meer in de kerk komen en weinig meer met de kerk hebben. Het lukt bij een aanzienlijke groep in die leeftijdscategorie niet de binding met de kerk te behouden. Een zorgelijke ontwikkeling. Verder blijkt dat het aantal jongeren dat belijdenis doet, afneemt. De groep die hiertoe wel komt, lijkt hier bewuster voor te kiezen. Daarnaast blijkt dat jongeren in de prediking graag concrete dingen horen. Wat gezegd wordt, moet toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Daarom geldt voor de prediking: hoe concreter, hoe beter. Kennis van de leefwereld van jongeren is daarbij onmisbaar.

Het onderzoek blijft niet steken bij alleen constateringen, er zijn ook passende aanbevelingen gedaan. Die zijn specifiek gericht op jongeren in een bepaalde fase. Daarnaast ontwikkelen de jeugdbonden diverse producten om kerkenraden te ondersteunen. Voor het complete onderzoeksrapport, inclusief aanbevelingen, ga naar www.cgk.nl/visieopjongeren. Er is daarnaast een samenvatting van het onderzoek beschikbaar in de vorm van een minibrochure. Deze is op de vrijdag na de presentatie van het onderzoek bij alle kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken op de mat gevallen.


Bekijk op volledig scherm (opent nieuw venster)


Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met ds. H. Peet (Voorzitter dK&O, hpeetvdm@gmail.com / 0184-412876) of ds. J. W. Moolhuizen (dswoutermoolhuizen@cgkhoogeveen.nl / 06-45862534).

|

Ander actueel nieuws