Cursus over catechese: 'Predikant als leraar'

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Cursus over catechese: 'Predikant als leraar'

Opnieuw organiseert Driestar educatief de cursus 'Predikant als leraar', op D.V. 28 en 29 mei 2018 in Gouda. Tijdens deze dagen, bedoeld voor predikanten en andere catecheten, wordt de rol van de catecheet als leraar belicht. Daarnaast is er aandacht voor (verschillen in) leren en de leefwereld van jongeren.

Het geven van catechese vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Vragen van predikanten liggen vooral op het punt van kennisoverdracht en de leefwereld van jongeren. In deze tweedaagse cursus staat de leefwereld van jongeren centraal: Hoe krijg je meer zicht op de belevingswereld van jongeren en hoe kun je daarop inspelen? Wat zijn belangrijke kenmerken van jongeren? En wat kunnen we praktisch vanuit de onderwijscontext leren voor de catechese?

Aan de cursus werken onder anderen dr. Bram Kunz, dr. Maarten Kater (TUA) en dr. Jos de Kock (PThU) mee. Cursisten ontvangen een certificaat als bewijs van deelname en de cursus kan worden gevolgd in het kader van permanente educatie. Aan de cursus worden twee studiepunten toegekend (ter waarde van 56 studiebelastingsuren). Ook catecheten die geen predikant zijn, kunnen deelnemen. Kijk voor meer info op de website van Driestar Educatief.

|

Ander actueel nieuws