Ruim 5000 biddagplacemats besteld

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Ruim 5000 biddagplacemats besteld

Voor het eerst verzorgden we ook materiaal rondom biddag. Een week lang konden gezinnen stil staan bij het thema ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ aan de hand van een leuk vormgegeven placemat. Er werd nagedacht over de profeet Elia en over het onderwijs van de Heere Jezus over ‘dagelijks brood’. Op een creatieve manier werden kinderen betrokken bij de Bijbelgedeelten, er waren puzzeltjes, gespreksvragen en zelfs recepten en een proefje.

Ook scholen konden het materiaal gebruiken (dat speciaal voor deze doelgroep uitgebreid was) en er was een preekschets voor de kerkdienst toegevoegd. Om zo samen als gezin, school en kerk toe te leven naar de biddag en met de kinderen te leren wat biddag voor ons betekent.

Dat er behoefte was aan dergelijk materiaal bleek wel: er zijn ruim 5000 placemats verkocht.

Het LCJ evalueert deze pilot in de komende periode. Daarna zal gekeken worden hoe in deze behoefte structureel kan worden voorzien.

|

Ander actueel nieuws