RvT neemt besluit over schorsing directeur/bestuurder

« Terug naar het nieuwsoverzicht

RvT neemt besluit over schorsing directeur/bestuurder

De Raad van Toezicht van het LCJ deelt mee dat zij de arbeidsovereenkomst met de directeur/bestuurder, de heer C. van Vianen, heeft ontbonden.

Intern onderzoek heeft bevestigd dat het gedrag van de directeur op het gebied van seksualiteit in communicatie met jongeren via social media, gezien de door het LCJ voorgestane waarden en normen, grensoverschrijdend en onacceptabel is.

De heer Van Vianen was vanaf de oprichting in 1984 bij het LCJ betrokken. Sinds 2009 was hij directeur.

Om het werk van het LCJ doorgang te kunnen laten vinden en continuïteit te waarborgen, heeft de RvT een interimbestuurder benoemd in de persoon van de heer B. Kalkman te Sliedrecht. Hij is al eerder bestuurlijk bij het werk van het LCJ betrokken geweest. Hij zal samen met de operationeel directeur, de heer W. Kok, zorgen voor de continuiteit van het werk van het LCJ en de samenwerkingsverbanden binnen de gereformeerde gezindte.

Contact

Wanneer jongeren behoefte hebben om contact te hebben met een van onze jeugdwerkadviseurs, is daar alle ruimte voor. Uiteraard kunnen jongeren met pastorale vragen hieromtrent ook terecht bij eigen predikant of andere ambtsdragers in de plaatselijke gemeenten. Mocht er aanleiding zijn om specifieke zaken te melden betreffende de reden van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, kan men zich melden bij de Raad van Toezicht of zich melden bij het meldpunt van onze kerken. 

|

Ander actueel nieuws