Samen verder met Kees van Vianen: om het hart van alle jongeren

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Samen verder met Kees van Vianen: om het hart van alle jongeren

In maart deelden we met u en jou het bericht dat Kees van Vianen afscheid zou nemen van het LCJ. Als organisatie zijn we daarna door een zware tijd gegaan en is er veel gebeurd. We zijn dankbaar dat we nu kunnen delen dat er een nieuwe weg geopend is.

Het ontslag van Kees van Vianen werd onlangs teniet gedaan nadat een door de Raad van Toezicht aangestelde onafhankelijke commissie advies had uitgebracht.

Een aantal leden van de RvT heeft besloten om hun zetel ter beschikking te stellen om de RvT, het nieuwe bestuur en de werkorganisatie de ruimte te geven om het werk dat in de afgelopen maanden is blijven liggen, daadkrachtig op te pakken.

De RvT heeft onder leiding van voorzitter ds. J. Westerink besloten twee interim bestuurders te benoemen in de Raad van Bestuur (RvB). Het betreft Alex de Bruijn en Luuk Oevermans.

   
De Bruijn is senior managementadviseur bij Driestar Educatief, is ouderling in de gemeente Noordeloos en heeft jarenlange ervaring binnen diverse aspecten van het jeugdwerk.   Oevermans, werkzaam als beheerder bij Staatsbosbeheer, is in het verleden nauw betrokken geweest bij het plaatselijk jeugdwerk en kent het LCJ van binnenuit als oud-bestuurslid. Hij is ouderling van de gemeente Utrecht-West en nam deel aan verschillende LCJ-commissies.

Begin dit jaar heeft de toenmalige voorzitter, dr. M.J. Kater, vanwege zijn vele werkzaamheden plaats gemaakt voor de huidige voorzitter.

Ds. Westerink: "Als we terugblikken op de achterliggende maanden, realiseren we ons dat dit proces veel pijn en moeite heeft veroorzaakt bij diverse betrokkenen. In de weg van gesprekken, belijden en vergeven, is nu een nieuwe weg gebaand. Het is onze hartelijke bede om in dienst van de Heere verder te gaan, 'om het hart van alle jongeren'". De RvT verwacht dat in deze nieuwe samenstelling van het bestuur het jeugdwerkbeleid in al haar facetten de aandacht krijgt die het nodig heeft en verdient.

We zijn als organisatie dankbaar voor het gebed en meeleven dat we de afgelopen tijd ervaren hebben.

Mogen we het LCJ - maar vooral ook de jongeren voor wie we ons werk doen, samen met hen die om onze jongeren heen staan - blijvend aanbevelen in uw en jouw gebeden?

|

Ander actueel nieuws