Symposium Kind en geloof [video]

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Symposium Kind en geloof [video]

Hoe spreek je met een kind over God? Ga je er in de geloofsopvoeding vanuit dat elk kind nog tot geloof moet komen, of geloof je dat er kinderen zijn die het leven met de Heere al kennen? Welke rol speelt je zelf als opvoeder in het geloofsleven van het kind?

Dat zijn geen vragen om vrijblijvend over te spreken of over na te denken. Het gaat immers om de zielen van kinderen! Deze thema's vragen om gebed en diepe overdenking. Om die reden organiseert Evangeliestek samen met enkele andere partijen op D.V. 30 september 2016 het symposium "Kind en geloof. Met dank aan de vorige generatie..."

Tijdens het symposium gaan we met elkaar in gesprek over vragen rondom het thema ”Kind en geloof”. We denken na over wat belangrijk is in de geloofsopvoeding, niet alleen thuis, maar ook op school, in de kerk en op club en de zondagsschool. Dr. M.J. Kater en ds. K.J. Kaptein zullen beiden een lezing verzorgen. Daarnaast kunnen deelnemers een aantal praktische workshops volgen.

Het symposium duurt van 15:30 tot 20:30 uur en vindt plaats in het gebouw van Driestar educatief, Burgemeester Jamessingel 2, Gouda. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website www.evangeliestek.nl/symposium. Hier kunt u zich ook aanmelden.

Het symposium wordt georganiseerd door Evangeliestek, Driestar hogeschool, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Bond van Hervormde Zondagsscholen. Evangeliestek is een samenwerkingsverband tussen het Hervormd JeugdWerk (HJW) en het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) voor evangelisatie, toerusting en kinderwerk. Met het werk van Evangeliestek willen het HJW en het LCJ kinderen binnen en buiten de kerk bereiken, vanuit het verlangen dat ze tot bekering en geloof in de Heere Jezus Christus komen.

|

Ander actueel nieuws