Terugblik BSC+23 november 2016

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Terugblik BSC+23 november 2016

Een weekend vol mooie gesprekken, ontmoetingen én bezinning over vrucht dragen door de Heilige Geest: zo kun je het Bijbelstudieweekend +23 in Lage Vuursche wel samenvatten. Mooi en bemoedigend om met ruim honderd jongeren stil te staan bij de Bijbelse boodschap. Want samen ontdek je vaak meer dan alleen!

Op vrijdagavond om 18.45 stromen de eerste deelnemers binnen – bepakt en beladen. Eerst is er tijd om spullen een plekje te geven, samen wat te drinken en elkaar te ontmoeten. Vervolgens zingen we samen en is er ruimte voor een nadere kennismaking in de groep. In welke stemming ben je gekomen en in welke hoop je te gaan? Die vraag bespreken deelnemers tijdens de kennismaking aan hand van een aantal ‘emoticons’.

Na de opening neemt dominee W.A. Capellen ons mee in het eerste deelthema over ‘De Gever van de Vrucht’. “God heeft alle recht om als de Wijngaardenier de bijl te pakken en onze onvruchtbare levensboom af te kappen”, zo benadrukte hij. “Maar dat doet Hij nog niet. God gaf zijn Zoon. Christus heeft de Geest verworven en Hij deelt de Geest uit, zodat het dorre leven van zondaars toch vruchtbaar kan zijn.”

In de groepsbesprekingen gaan we in op het deelthema aan de hand van een aantal vragen. De eerste avond eindigt in een gezellig samenzijn met drinken en een heerlijke versnapering.

Op zaterdagmorgen starten we na een goed ontbijt met het deelthema ‘Wat is de vrucht?’. Jeugdwerkadviseur Jan Post legt uit wat de vrucht is en wat de kenmerken van de vrucht inhouden. In elke groep gaan we verder met een bepaalde vruchteigenschap; we gaan op zoek naar wat deze betekent, hoe deze te zien is in het leven van een Bijbelse persoon en wat de Belijdenisgeschriften erover zeggen. Met veel creativiteit wordt dit alles samengebracht in een poster die later aan de groep worden gepresenteerd.

Na een vrije middag starten we na het avondeten met deelthema 3: ‘De praktijk van vrucht dragen’. Ds. A. Kos neemt ons bijna letterlijk aan de hand door in gesprek met de zaal dit thema te behandelen. De praktijk kan soms weerbarstig, moeilijk en zelfs vol lijden zijn. Door te zijn in Hem, de bron (wijnstok) van vrucht dragen, kunnen wij (de ranken) werkelijk groeien en leven.

De zondagmorgen brengen we door in de CGK-gemeente Naarden, waar ds. Van de Weerd iets laat zien van het ‘loslaten van oude vruchten’, die het verschil maken tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ mens.

’s Avonds wonen we de dienst bij in Eemdijk. Het thema nadert de climax: ‘Voor altijd vrucht dragen’. Voor een christen, die zo teleurgesteld kan zijn over de gebrekkige vruchten, is het een heerlijk uitzicht straks voor eeuwig de volmaakte vrucht te mogen dragen. Dat mag ons moed en kracht geven. Eenmaal zal de Heere er Zelf voor zorgen dat ons leven eindelijk die volmaakte vruchten voortbrengt!

|

Ander actueel nieuws