Terugblik BSC +16 november 2016

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Terugblik BSC +16 november 2016

Een weekend vol mooie gesprekken, ontmoetingen én bezinning over vrucht dragen door de Heilige Geest: zo kun je het Bijbelstudieweekend +16 in Lage Vuursche wel samenvatten.

Mooi en bemoedigend om met ruim honderd jongeren stil te staan bij de Bijbelse boodschap. Want samen ontdek je vaak meer dan alleen!

Op vrijdagavond om 18.45 stromen de eerste deelnemers binnen – bepakt en beladen. Eerst is er tijd om spullen een plekje te geven, samen wat te drinken en elkaar te ontmoeten. Vervolgens zingen we samen en is er ruimte voor een nadere kennismaking in de groep. In welke stemming ben je gekomen en in welke hoop je te gaan? Die vraag bespreken deelnemers tijdens de kennismaking aan hand van een aantal ‘emoticons’. Na de opening neemt dominee M.A. Kempeneers ons mee in het eerste deelthema over ‘De Gever van de Vrucht’. Hij benadrukt de noodzaak om van dood levend gemaakt te worden door de Heilige Geest, alvorens we de vrucht van de Geest in ons leven kunnen vinden. In de groepsbesprekingen gaan we in op het deelthema aan de hand van een aantal vragen. De eerste avond eindigt in een gezellig samenzijn met drinken en een heerlijke versnapering.

Op zaterdagmorgen starten we na een goed ontbijt met het deelthema ‘Wat is de vrucht?’. Marcel Vroegop, jeugdwerkadviseur bij het HJW, legt uit wat de negenvoudige vrucht is en wat de kenmerken van de vrucht inhouden. In elke groep gaan we verder met een kernwoord uit Galaten 5 vers 22. Met veel creativiteit wordt dit alles samengebracht in een poster of muzikale bijdrage die later aan de groep worden gepresenteerd.

Na een vrije middag starten we na het avondeten met deelthema 3: ‘De praktijk van vrucht dragen’. Ds. J. Th. Pronk neemt ons bijna letterlijk aan de hand door in gesprek met de zaal dit thema te behandelen. Hij wijst erop dat we, om vrucht te dragen, levende ranken in de Wijnstok Jezus moeten zijn. Alleen dán is vruchtdragen mogelijk. Om in Jezus te blijven is het noodzakelijk om de Bijbel niet alleen te lezen, maar ook te bemediteren en ermee in gebed te gaan. Dominee Pronk besteedt veel aandacht aan hoe Bijbelse meditatie, zoals de Puriteinen die bijvoorbeeld veel beoefenden, er in de praktijk uitziet.

De zondagmorgen brengen we door in de CGK-gemeente Eemdijk, waar evangelist J. Bonhof iets laat zien van het ‘loslaten van oude vruchten’, die het verschil maken tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ mens.

’s Avonds wonen we de dienst bij in Soest. Het thema nadert de climax: ‘Voor altijd vrucht dragen’. Voor een christen, die zo teleurgesteld kan zijn over de gebrekkige vruchten, is het een heerlijk uitzicht straks voor eeuwig de volmaakte vrucht te mogen dragen. Dat mag ons moed en kracht geven. Eenmaal zal de Heere er Zelf voor zorgen dat ons leven eindelijk die volmaakte vruchten voortbrengt!

|

Ander actueel nieuws