Uitbreiding LCJ-team met drie nieuwe medewerkers

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Uitbreiding LCJ-team met drie nieuwe medewerkers

Het LCJ krijgt veel nieuwe uitdagingen op haar weg en daarom bleek het hard nodig om het team uit te breiden. Het team wordt daarom binnenkort uitgebreid met Adriaan van Heteren (27), Victor van der Meer (24) en Marjolein Rietveld (22).

Adriaan en Victor gaan zich als jeugdwerkadviseurs vooral richten op het Bijbelstudiemateriaal van Handreiking. Zij vangen deels het werk op van Lydia van Ginkel en Marieke Griffioen-de Vries, die beiden minder gaan werken. Marjolein gaat werken als managementassistent, met name gericht op interkerkelijke activiteiten.

Adriaan begint vanaf D.V. 1 april 2017 bij het LCJ. Primair is hij bij het LCJ verantwoordelijk voor het Bijbelstudiemateriaal Handreiking +16. Daarnaast zal hij ook andere taken oppakken zoals het geven van workshops, cursussen en lezingen. Adriaan woont in Apeldoorn en volgt daar een master theologie aan de TUA. Daarnaast is hij parttime docent bij het Van Lodenstein College in Amersfoort, waar hij RMS (religie, mens en samenleving) en maatschappijleer doceert in de bovenbouw havo/vwo. “Ik ga bij het LCJ aan de slag omdat ik enthousiast word van werken met jongeren”, zegt hij over zijn motivatie. “Het is mijn verlangen dat Gods Koninkrijk ook onder jongeren wordt uitgebreid!”

Victor van der Meer (24) gaat eveneens vanaf 1 april 2017 aan de slag als Jeugdwerkadviseur en zal zich bezighouden met Bijbelstudiemateriaal voor Handreiking -16. Ook gaat hij zich richten op de (digitale) communicatie met jongeren en leidinggevenden. Hij studeert theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (het Hersteld Hervormde traject) en hij is voor één dag in de week evangelist in Andelst. “Met en voor jongeren te gaan werken is iets wat ik graag doe”, vertelt hij. “Om hen bij te staan in moeilijkheden, te delen in hun vreugde en samen met hen te ervaren wie God is. Want er is niets zo mooi als leven met de Allerhoogste Koning.”

Marjolein Rietveld (22) start vanaf 1 april fulltime als managementassistent. Dit betekent dat zij het Management Team (MT) van het LCJ gaat ondersteunen. Ze wordt verantwoordelijk voor o.a. de uitvoering en ontwikkeling van diverse (interkerkelijke) projecten en het contact met externe partijen. Marjolein volgt de studie Taal en Cultuurstudies met hoofdrichting International Studies aan de Universiteit Utrecht, in april hoopt zij af te studeren. “Ik denk en hoop dat ik een nuttige bijdrage kan leveren aan al het werk wat er vanuit het LCJ gedaan wordt. Zo hoop ik mee te werken aan de uitbreiding van Gods koninkrijk onder jongeren!"

Directeur/bestuurder Kees van Vianen: "We zijn dankbaar dat we de openstaande vacatures hebben kunnen invullen met jonge mensen. Zij hebben de gaven en talenten gekregen om zich in dit stukje wijngaard dienstbaar in afhankelijkheid in te zetten. Dat de Heere door gaat met Zijn werk zien we ook in de middelen die beschikbaar zijn gesteld door een fondsenverstrekker om managementondersteuning te faciliteren. Als LCJ-team is het ons hartelijk verlangen dat jongeren zicht gaan krijgen op het reinigend bloed van de Heere Jezus Christus, zoals het staat in 1 Johannes 1:7: dat bloed reinigt van alle zonde."

|

Ander actueel nieuws