Corona-update: beleid activiteiten / inzet medewerkers

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Corona-update: beleid activiteiten / inzet medewerkers

We leven in een onzekere tijd van crisis. Ongetwijfeld raakt het ook u als betrokkene bij het werk van het LCJ, persoonlijk of in uw gezin, in uw werk of in de gemeente. Hoe actueel zijn juist nu de vragen uit de Heidelberger Catechismus over de voorzienigheid van God of wat de Heere Jezus hierover zegt in de Bergrede, MattheĆ¼s: 6: 26-27 en 33-34:

'Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijns zelfs kwaad.'

Matheus: 6: 26-27 en 33-34

Beleid LCJ Coronasituatie
Het LCJ volgt de richtlijnen van de overheid / RIVM. Dat betekent voor nu dat tot D.V. 28 april 2020 onze medewerkers niet ingezet worden in gemeenten en scholen. Besloten is ook tot de zomervakantie de volgende activiteiten te annuleren: het kinderappel -12 op D.V. 9 en 16 mei 2020, het LCJ/HJW Jeugdappel -16 op 4 april 2020 en de LCJ/HJW kruispuntconferentie Belijdenis op 27 juni 2020. Wij beraden ons hoe we hiervoor een (digitaal) alternatief kunnen bieden.

Als LCJ leven we met u mee met het gebed of de Heere Zich over ons, onze kinderen, ons volk en deze wereld wil ontfermen. Bidt u ook voor ons. De situatie rond corona raakt immers ook het LCJ.

In deze tijden beseffen we nog meer hoe (financieel) afhankelijk we zijn. Daarom vertrouwen we elkaar met onze belijdenis toe aan Gods voorzienigheid, dat ons niets bij geval, maar alles van Zijn Vaderlijke hand toekomt. Het is immers God Die regeert.

|

Ander actueel nieuws