Code rood

« Terug naar overzicht

Code rood

De weersvoorspellingen zijn uitgekomen. Met vele kilometers per uur raast de storm over het land. Taken kraken, bomen breken. Het zeewater beukt tegen de dijken en krachtige golven breken stuk op het land. Donker en dreigend is de lucht. Wolkenflarden schieten voorbij. Niemand waagt zich naar buiten; een ieder trekt zich terug in de beschutting van het huis. Of evacueert zoals is geadviseerd.

Een tijdsvoorspelling is gedaan. De exacte datum is bij ons niet bekend. Wel zijn de tekenen van de eindtijd zichtbaar. De crisis treft velen. Overheden wereldwijd zijn uit op macht. Oorlogen barsten los en epidemieën breken uit. Individualisme viert hoogtij. Status, eer en rijkdom worden gerekend tot het hoogste goed. De wereld wordt geteisterd en wankelt in deze storm. Waar vindt zij een plek om tot bedaren te komen?

Tegelijk is daar ook de storm om het hart. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Gaat zoekend zijn weg om het Woord van God tegen te gaan. Gaat vastberaden te werk om jouw gebed te verstoren. Is vastbesloten om jou bij Christus vandaan te houden. Wil koste wat het kost jouw ziel verslinden. Zaait twijfel en onrust, sust waar jouw geweten geprikkeld wordt en verstoord de samenkomsten. Code rood.

Code rood... het noodsignaal voor iedereen! In deze storm van het leven geldt maar één opdracht: ‘Zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.' Zoek de beschutting die te vinden is. Waakt en bidt! Vlucht naar de enige Schuilplaats. Want... Hij die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Of... sla je dit advies in de wind!?

Gerdina van Asselt

 

|