Waar hebben we het eigenlijk over?

« Terug naar overzicht

Waar hebben we het eigenlijk over?

Waar hebben we het eigenlijk over? De jeugd dit en de jeugd dat. Onzin. We kunnen het beter over ons zelf hebben. We zijn zo Bijbelgetrouw dat we precies weten wat we met de jeugd aan moeten. Maar waarom is ze dan zo op drift ? Verslaafd aan drank, drugs, seks, internet, mobieltjes enz. En kerkverlating, samenwonen enz. En het is erger dan vroeger. En het ligt aan alle verleidingen waaraan ze bloot staan. We hebben onze verklaringen wel klaar. Maar één ding is duidelijk, het ligt niet aan ons. Wij snijden het woord recht en zijn recht in de leer. De kinderen zijn rebels en luisteren niet.

Maar hoe stond het er ook alweer? Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met alle krachten. En de Heere Jezus zegt dan: Dit is het eerste en grote gebod en het tweede, daaraan gelijk, is: gij zult uw naaste liefhebben als u zelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gij zult het uw kinderen inprenten. 's Morgens, 's middags en 's avonds. Je hebt ze altijd bij je. En je kunt er niet jong genoeg mee beginnen. En al die levensverhalen in de Bijbel zul je als ouders, van vader op kind, doorvertellen. En die verhalen zijn niet moeilijk te begrijpen. Soms zijn ze mooi, soms verdrietig als de mensen van God afweken en het oordeel kwam.

Maar waar zijn de vaders? Waar zijn de opvoeders? Staan we als een muur om onze kinderen heen om ze te beschermen? Beginnen we hen al heel jong de liefdesgeboden en de leefregels van God bij te brengen? En houden we onszelf ook daaraan? Of maken we er een potje van? Maken we de kinderen van jongs af aan sterk in de leer, of zien ze aan ons dat we er ook een loopje mee nemen? Als we onze kinderen al niet van jongs af aan hebben gegrond in het Woord van God, dan wordt het met alle verleidingen heel moeilijk voor hen om goed te kiezen als er gekozen moet worden. Dat gold al in Bijbelse tijden als de afgoden oprukten in het Oude Testament. We zien waar het toe leidde. Kinderen werden geofferd aan de Moloch. Wat denk je, wat vond God daarvan? En Jezus veegt in Zijn tijd de vloer aan met de geestelijke leiders. Ze hebben van de tempel een rovershol gemaakt terwijl het een bedehuis moest zijn. Witgepleisterde graven en blinde wegwijzers noemt Hij hen. En wat zou Jezus vandaag zeggen als wij de lijn niet Bijbels trekken als het over huwelijk en seksualiteit gaat en als we onze stem niet verheffen als er elke dag honderd ongeboren kinderen worden vermoord?

Schijnheilig noemen onze kinderen dat. In feite zijn zij abortusoverlevenden, want abortus komt ook in onze kringen voor. Je staat verbaasd als we dat in onze hulpverlening ervaren. Onze kinderen schreeuwen om leven als ze in de orgie van drank, drugs en seksverslaving ondergaan. Maar ouders, kerkenraden, leerkrachten en bestuurders staan met de handen in het haar lamlendig en laf het schouwspel al klagend aan te zien. De Bijbel is glashelder. Alleen radicale geestelijke schoonmaak, te beginnen bij jezelf, zal opwekking geven. Op de knieën en opstaan in Gods kracht jaagt de boze op de vlucht. Dan trek je je niets aan van de brutale tegenstand, vaak ook nog uit eigen kring, omdat je de ethische lat te hoog legt volgens vele medechristenen. Maar de bravourejongeren in nood ontdekken een waarheid waar ze ten diepste naar hunkeren. Stop met al het gewauwel en snijd het woord recht en pas het toe. Dat geeft verademing.

Drs. L.P. Dorenbos, voorzitter Stichting Schreeuw om Leven

info@schreeuwomleven.nl  |  www.schreeuwomleven.nl
www.erishulp.nl                 |  www.brinkttv.com

 

|