Eenmalige gift

spaarvarken hand geld A

Wilt u een algemene gift geven om het werk van het LCJ te steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op NL02 RABO 0158 6978 39, ten name van 'Donaties en Incassi' te Nieuwpoort.

U kunt dit ook online doen op de pagina 'doneer online', daarbij maakt u gebruik van iDeal.

Periodieke gift: word donateur!

Donateurskaart - achterkant

Uiteraard zijn we blij met elke eenmalige gift die we krijgen, of dit nu 10 euro is of 10.000 euro. 'Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd', zegt het spreekwoord tenslotte. Maar eenmalige giften kunnen wij niet meenemen in onze begroting, dat betekent minder budget om beleid te maken en ons werk uit te voeren.

U kunt uw steentje bijdragen aan een steviger financiële basis voor het LCJ, door donateur te worden voor een vast bedrag per maand, kwartaal of per (half)jaar. U kunt hiervoor een machtiging invullen (tot wederopzegging) en deze opsturen naar:

    Donateursadministratie LCJ
    De Horst 5
    3362 EA Sliedrecht

U kunt ook online een machtiging aanmaken op de pagina 'doneer online' of op de donateurspagina. Dit maakt het voor u nog eenvoudiger én uw digitale machtiging is voor ons sneller te verwerken. Hartelijk dank voor uw  bijdrage!

|