Meerjarige schenking

Een minder bekende manier om het werk van het LCJ financieel te ondersteunen, is het doen van een meerjarige schenking.

Wat is het?
Als u het LCJ regelmatig steunt, dan is het al gauw aantrekkelijk een meerjarige schenking (minimaal voor vijf jaar) aan te gaan. Dit heeft fiscale voordelen. Het LCJ heeft een ANBI-beschikking, wat betekent dat u giften aan het LCJ mag aftrekken van de belasting. Als u voor meer dan tien procent van uw drempelinkomen aan giften geeft, dan mag u normaal gesproken het meerdere niet in mindering brengen.

Sluit u echter een meerjarige schenking af, dan mag u bij de Aangifte Inkomstenbelasting het volledige bedrag van de schenking jaarlijks in mindering brengen bij de rubriek aftrekposten > giften > periodieke giften. Aan deze periodieke schenking bij notariële akte zijn enige voorwaarden verbonden. Zo kiest u voor een vast bedrag dat u jaarlijks schenkt en legt dit voor minimaal vijf jaar vast. Uit het voorbeeld blijkt dat dit een interessant voordeel op kan leveren. Het opstellen van de benodigde akte kost u niets, omdat het LCJ deze kosten voor haar rekening neemt.

Hoe regel ik het?
Voor een meerjarige schenking geldt dat u deze bij een notaris moet laten vastleggen. In de rechterkolom vind u een folder en het volmachtformulier voor het aangaan van een meerjarige schenking. Wij nemen graag het regelwerk voor onze rekening. Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met Willem Kok.

|