Blijvend iets goeds nalaten...

Adv_Testament

Ook u kunt het werk van het LCJ steunen door het LCJ op te nemen in uw testament. Dit kan door het LCJ tot erfgenaam te benoemen of door een legaat voor het LCJ op te nemen in uw testament. Het LCJ hoeft, als goed doel, sinds 1 januari 2006 geen successierechten meer te betalen over nalatenschappen. Dit betekent dat uw bijdrage voor honderd procent ten goede komt aan de zorg voor onze jongeren!

Erfgenaam
U kunt het LCJ in uw testament benoemen als erfgenaam. Hierdoor ontvangt het LCJ (een deel van) uw erfenis. U bepaalt zelf welk deel en hoe groot dit is.

Voorbeeldtekst van een erfstelling is:
‘Ik benoem tot mijn erfgenaam: de stichting Landelijk Contact Jeugdwerk Christelijke Gereformeerde Kerken, statutair gevestigd te Dordrecht, postadres te Sliedrecht, Postbus 263 (postcode 3360 AG), ingeschreven in het handelsregister onder nummer V324914, voor .......... e gedeelte van mijn nalatenschap'.

Legaat
Als u het LCJ een legaat nalaat, betekent dit dat u in het testament omschrijft wat u precies aan het LCJ wilt nalaten. Dit kan een van tevoren vastgesteld geldbedrag zijn, of een roerende of onroerende zaak.

Voorbeeldtekst van een legaat is:
‘Ik legateer aan de stichting Landelijk Contact Jeugdwerk Christelijke Gereformeerde Kerken, statutair gevestigd te Dordrecht, postadres te Sliedrecht, Postbus 263 (postcode 3360 AG), ingeschreven in het handelsregister onder nummer V324914, een bedrag in contanten, ter waarde van ... procent ( ...%) van het saldo van mijn nalatenschap'. Of: een bedrag in contanten van ............... euro (€........).

|