Jongeren en diaconaat

23

Voor veel jongeren zal het begrip 'diaconaat' niet veel meer betekenen dan 'het werk dat diakenen doen'. We willen onder jongeren een stuk bewustwording creëren als het gaat om de vraag wat diaconaat inhoudt, zodat ze concreet betrokken worden bij diaconale projecten, en ze oog en liefde krijgen voor hun naaste.

Doel en meerwaarde
Jongeren toerusten om op basis van het Evangelie goed te doen aan de wereld waarin ze leven.

Realisatie
Via netwerken willen we verantwoorde mogelijkheden bieden om jongeren bij diaconale projecten te betrekken. Jaarlijks een bepaald thema in the picture' zetten, materiaal ontwikkelen en via de website delen.

Beoogde resultaat

  • Bewustwording van wat diaconaat is;
  • Jongeren gaven en talenten laten inzetten in de gemeente en daarbuiten en daar een stukje voldoening in laten vinden;
  • Zorg en liefde voor de naaste.

Overzicht van de kosten
Naar verwachting is voor de bezinning en uitwerking 2500 euro nodig.

|