Onderzoek digitaal Bijbelstudiemateriaal

04

Anno 2012 is het gebruik van digitale hulpmiddelen niet meer weg te denken onder jongeren en leidinggevenden. Nu wordt het Handreiking materiaal (het Bijbelstudiemateriaal van het LCJ) nog in een papieren versie uitgegeven. Op internet is wel Bijbelstudiemateriaal te vinden, maar niet altijd conform de identiteit van het LCJ. We vinden het als organisatie belangrijk dat Christus centraal staat, de Bijbelstudies grondig en praktisch zijn en de vragen en opdrachten zowel hoofd, hart en handen raken. We willen vooruit kijken naar welke mogelijkheden er zijn om het Handreiking materiaal ook digitaal beschikbaar te stellen.

Doel en meerwaarde
Onderzoeken of het mogelijk is Handreiking ook digitaal aan te bieden aan leiding en jongeren. Binnen de kaders van de mogelijkheden wordt in pilotvorm onderzocht of deze manier van aanbieden de laagdrempeligheid van het materiaal en de aansluiting bij de doelgroep vergroot. Bovendien kan vergeleken worden of dit kostenbesparend is.

Realisatie
In samenwerking met derden wordt in 2012-2013 één thema digitaal uitgewerkt voor leiding en jongeren en onder de doelgroep uitgezet.

Beoogde resultaat

  • Bijbelstudiemateriaal digitaal aanbieden aan jongeren en leidinggevenden;
  • Evaluatie van deze pilot of het digitaliseren van Handreiking tegemoet komt aan de wensen van de gebruikers en kostenbesparend is.

Overzicht van de kosten
Voor dit project is naar schatting 9000 euro nodig.

|