Jongeren en evangelisatie

24

Omdat veel jongeren leven in een sterk geseculariseerde, onchristelijke wereld, is toerusting op het gebied van evangelisatie van groot belang. Rond het thema evangelisatie willen we regelmatig een bepaald thema of evangelisatieproject onder de aandacht brengen. Passend daarbij willen we (hiervoor) materiaal ontwikkelen, dat ook gedeeld kan worden via de website.

Doel en meerwaarde
Jongeren toerusten en concreet betrekken bij evangelisatie.

Realisatie
Via netwerken willen we verantwoorde mogelijkheden bieden om jongeren bij evangelisatieprojecten te betrekken. Regelmatig een bepaald thema in the picture' zetten, materiaal ontwikkelen en via de website delen.

Beoogde resultaat
Bewustwording onder jongeren van wat evangelisatie is en hoe je dat doet.

Overzicht van de kosten
Voor dit project is in totaal 2500 euro nodig voor de bezinning en uitwerking.

|