Geloof-waardig opvoeden

15

Ouders met kinderen boven de 12 jaar hebben net als bij jonge kinderen behoefte aan ondersteuning en uitwisseling van ervaringen bij de opvoeding. 'Kleine kinderen, kleine zorgen; grote kinderen, grote zorgen.'
We denken hierbij nadrukkelijk aan gezinnen zonder speciale zorgen, waar stabiliteit 'gewoon' is. Als jongerenorganisatie willen we ouders vanuit onze expertise handvatten bieden in de omgang met hun kinderen. Onder ouders heerst vaak grote handelingsverlegenheid.

Doel en meerwaarde

  • Gezinnen ondersteuning bieden in het omgaan met structuur en regels binnen de (Bijbelse) opvoeding aan kinderen van 12 jaar en ouder;
  • Opvoedkundig inzicht in benadering van doelgroep;
  • Handreiking bieden op de opvoedkundige vragen die leven bij ouders met kinderen van 12 jaar en ouder.

Realisatie
We willen bestaand materiaal clusteren en toegankelijk maken en (multimediale) producten ontwikkelen waarin ondersteuning en handreiking wordt geboden. Daarnaast willen we de mogelijkheid bieden om in kleine groepjes binnen de gemeente ervaringen en 'good practice' met elkaar te delen.

Beoogde resultaat
Ouders en andere opvoeders toerusten om 'geloofwaardig' op te kunnen voeden.

Overzicht van de kosten
Voor dit project is in totaal 15.000 euro nodig.

|