Methode gezinsbijbellezen

16

Jonge ouders vragen steeds meer om toerusting rondom de opvoeding, ook op het gebied van huisgodsdienst. Hoe kunnen we effectief samen Bijbellezen? Hoe zorg je ervoor dat alle kinderen zich erbij betrokken voelen? Vragen die vooral bij jonge ouders leven, en waarvoor we hen een praktische methode willen bieden.

Doel en meerwaarde
Methode bieden op het gebied van huisgodsdienst rondom gezinsbijbellezen waarbij er een integratie is tussen de preek en de voorbede van de zondagse eredienst in het doordeweekse leven van het gezin.

Realisatie
In overleg met een uitgever een methode ontwikkelen die gezinsbijbellezen met betrokkenheid op de kerkelijke gemeente realiseert.

Beoogde resultaat
Een praktische methode gezinsbijbellezen, waarin vragen voor kinderen met verschillende leeftijden zijn opgenomen en waarin de preek, zondagse voorbede, etc. geïntegreerd worden door de week.

Overzicht van de kosten
Voor dit project is naar schatting 10.000 euro nodig.

|