Oriëntatie huwelijkscatechese

12

Voor iedere stap in het leven volgen we een cursus of krijgen we onderwijs, bij het huwelijk niet.
Vanuit de ervaring van Kruispuntconferenties huwelijk hebben we een basis gelegd die om verdere invulling vraagt. We willen ons (in samenwerking met de HHJO) oriënteren op het invullen van huwelijkscatechese.

Doel en meerwaarde
We willen onder predikanten een onderzoek doen naar de beschikbare en op dit moment gebruikte materialen, de behoefte peilen t.a.v. een huwelijkscatechesemethode en overgaan tot het ontwikkelen van een passend product.

Realisatie
In 2012 wordt er een enquête verstuurd onder predikanten. Op basis daarvan wordt erin 2013 gewerkt aan de uitvoering van dit project.

Beoogde resultaat
Inzicht hebben of huwelijkscatechese gegeven wordt en welke materialen gebruikt worden. Een passend product interkerkelijk kunnen aanbieden.

Overzicht van de kosten
Naar verwachting is voor dit project 10.000 euro nodig.

 

|