Ontwikkeling jeugdbeleid

02

De eerste aanleiding voor de noodzaak van de ontwikkeling van jeugdbeleid ligt in de uitkomsten van het onderzoek onder catechisanten in 2008. Daarnaast is de doelgroep van het LCJ verbreed naar alle jongeren in de gemeente van 0 tot 27. Er komen steeds meer vragen binnen van kerkenraden, leidinggevenden en ouders om ondersteuning in de zorg voor jongeren; om geestelijk leiding te geven. Daarvoor moet beleid ontwikkeld worden dat als maatwerk in de aangesloten gemeenten kan worden geïmplementeerd, passend bij de 'kleur' van de gemeente.

Doel en meerwaarde

  • intern kaders voor beleid vaststellen, extern advies inwinnen (2013);
  • conferentie organiseren over jeugdbeleid voor de totale doelgroep (eind 2013);
  • ontwikkelen jeugdbeleid (inclusief ontwikkeling van materialen (2013-2014);
  • jeugdbeleid aanbieden aan en implementeren in de aangesloten plaatselijke gemeenten (eind 2015).

Realisatie
Na onderzoek wat er al is op dit gebied bij derden, wordt samenwerking gezocht en aanvulling ontwikkeld tot er een totaal jeugdbeleidsplan is.

Beoogde resultaat
Uitgewerkt jeugdbeleid aanbieden aan en implementeren in de aangesloten plaatselijke gemeenten.

Overzicht van de kosten
Voor de realisering van dit project zijn twee fulltime medewerkers nodig voor één jaar, mogelijk langer. De kosten hiervoor bedragen 76.000 euro. Materialen en overige kosten bedragen 12.500 euro en de kosten voor de conferentie bedragen 7500 euro.
De totale kosten van dit project bedragen 96.000 euro.

|