Jonge kinderen

18

Het is heel belangrijk om binnen de kerkelijke gemeente jonge kinderen zo vroeg mogelijk te vormen (Psalm 78). Kinderen die van jongs af aan betrokken zijn op de gemeente - via crèche, kerkdienst, club, zondagsschool etc. - blijven deze gewoonte makkelijker vasthouden. Bovendien zijn de eerste 10-12 jaren van het leven de jaren waarin het meest (aan)geleerd wordt. Investeren in jonge kinderen is daarom van groot belang! Om dit werk te kunnen uitbreiden, is een verdieping van het -12 kinderwerk nodig.

Doel en meerwaarde
Verdieping van -12 kinderwerk door handvatten te genereren voor de plaatselijke gemeente om het kinderwerk beleidsmatig vorm te geven. Met name hoe kinderen direct en indirect bereikt kunnen worden. Kinderen hebben op de leeftijd 13/14 jaar vaak al hun keuzes gemaakt. Daarom moet er vóór die tijd kennisoverdracht zijn, (geloofs)beleving gedeeld zijn en moeten er sociale verbindingen gelegd zijn (o.a. binnen de gemeente).

Realisatie
In 2013 willen we een begin maken met de ontwikkeling van beleid om bij kinderen zo vroeg mogelijk verbinding te leggen met het leven van de gemeente en hiervoor materialen ontwikkelen.

Beoogde resultaat

  • Beleidsmatige doordenking van kinderwerk doen en deze doordenking beschikbaar stellen voor en implementeren in de plaatselijke gemeente;
  • Ontwikkelen van materialen die de beleidsmatige doordenking ondersteunen en helpen deze doordenking eenvoudig en concreet uit te voeren (bijv. doormiddel van toerusting).

Overzicht van de kosten
Voor dit project is in totaal 7500 euro nodig.

|