Jonge ouders en jonge gezinnen

17

Hoe voed je kinderen op? Hoe voed je kinderen Bijbels geestelijk op?
Vragen die vooral bij jonge of aanstaande ouders leven. Er is sterk behoefte aan ondersteuning en uitwisseling van ervaringen bij de (geestelijke) opvoeding van hun kinderen. Er is niet zozeer sprake van onwil, maar vaker van ‘niet weten of kunnen'. Onderwijs/ondersteuning aan jonge of aanstaande ouders is wat ons voor ogen staat.
We denken hierbij nadrukkelijk aan gezinnen zonder speciale zorgen, waar stabiliteit ‘gewoon' is. Als jongerenorganisatie willen we ouders vanuit onze expertise handvatten bieden in de omgang met hun kinderen die jonger zijn dan 12 jaar.

Doel en meerwaarde
Met jonge ouders het ABC van Bijbels geestelijk opvoeden bespreken en praktische handreikingen en instructie geven.

Realisatie
We willen bestaand materiaal clusteren en toegankelijk maken en (multimediale) producten ontwikkelen waarin ondersteuning en handreiking wordt geboden. Daarnaast willen we de mogelijkheid bieden om in kleine groepjes binnen de gemeente ervaringen en ‘good practice' met elkaar te delen.

Beoogde resultaat
Vorming van jonge ouders in opvoeden, met gebruik van multimedia.

Overzicht van de kosten
Voor dit project is in totaal 15.000 euro nodig.

|