Jongerenpastoraat

22

Jongeren hebben vragen. Ze zijn op zoek naar wie ze zelf zijn, naar wie God is en wat het concreet betekent om christen te zijn. Ze zijn op zoek naar antwoorden.
Er is een grote diversiteit aan antwoorden die lang niet altijd Bijbels zijn. Daardoor ontstaat er veel verwarring en onzekerheid.
Als LCJ investeren we momenteel 15 uur per week in jongerenpastoraat. Officieel is dit niet opgenomen in de taken van onze jeugdwerkadviseurs. Wel zien we er de noodzaak van in dat jongeren persoonlijke/pastorale antwoorden krijgen.

Doel en meerwaarde
Jongere krijgen Bijbelse antwoorden op de concrete vragen die er leven.

Realisatie
Binnen het team is er iemand die gemiddeld 2 dagen per week bezig is om vragen te beantwoorden die via de website, Twitter of andere kanalen binnenkomen.

Beoogde resultaat

  • Veilige omgeving voor jongeren creëren om vragen te stellen;
  • Gefundeerde, Bijbelse, maar ook warme/pastorale antwoorden bieden.

Overzicht van de kosten
Twee dagen jongerenpastoraat per week is ca. 15.000 euro per jaar.

|