Kadervorming

Het project Kadervorming (Kavo) is bedoeld om leidinggevenden en ambtsdragers van zondagsscholen, clubs en jeugdverenigingen toe te rusten voor het werk in de kerk. Elk voorjaar en elk najaar wordt een serie van 6 avonden door het hele land georganiseerd. Leidinggevenden ontmoeten elkaar, bezinnen zich samen op een thema en volgen praktische workshops die door de jeugdwerkadviseurs of commissieleden Kadervorming gegeven worden. We nemen waar dat de bezoekers van de Kavo avonden teruglopen. Heeft dit te maken met de maatschappelijke ontwikkelingen (niet iedereen kan vrij maken voor deze avonden)? Of sluit de thematiek niet aan bij de doelgroepen?

Doel en meerwaarde
Onderzoeken wat de reden is dat er minder leidinggevenden komen op de toerustingsmomenten. Naar aanleiding van dit onderzoek herbezinning op wijze van vormgeven van deze activiteiten, zodat er een pilot mogelijk is op basis van deze resultaten. Het is essentieel om alle leidinggevenden toe te rusten voor hun taak binnen de gemeenten.

Realisatie
In 2012 vindt het onderzoek plaats en in 2013 ligt er een plan van aanpak voor de uitvoering van de pilot Kadervorming.

Beoogde resultaat

  • 70 % van de leidinggevenden bereiken;
  • 30% van de ambtsdragers bereiken.

Overzicht van de kosten
Voor dit project is naar schatting 10.000 euro nodig.

|