Kruispuntconferentie huwelijks-APK

Jongeren die eerder de Kruispuntconferentie Huwelijk hebben gevolgd komen regelmatig met de vraag bij ons terug om herhaling van een dergelijke conferentie na ca. 5 jaar.
De behoefte aan refreshment en verdieping van het huwelijksleven leeft breed. Stellen waarvan beide partners werken ontdekken vaak na verloop van jaren dat een huwelijk niet automatisch blijft zoals het was. In een relatie moet geïnvesteerd worden. Wij willen graag gehoor geven aan deze vragen en getrouwde stellen hiermee stimuleren om te investeren in hun huwelijksleven. De conferentie kan ook bezocht worden door stellen die de Kruispuntconferentie Huwelijk niet bezocht hebben.

Doel en meerwaarde
In de behoefte voorzien om jonge gehuwde stellen te helpen (opnieuw) te investeren in hun huwelijksleven, in een fase van hun huwelijksleven waar verandering is gekomen door bijvoorbeeld de geboorte van kinderen. Thema's als geestelijke betrokkenheid op elkaar, communicatie (in het gezin), vruchtbaarheid en het huwelijksleven ‘beleven' krijgen een duidelijke plaats in dit project.

Realisatie
In 2013 willen we een commissie starten die dit project zo mogelijk interkerkelijk gaat organiseren.

Beoogde resultaat
Een interkerkelijke conferentie naar het model van de huwelijksconferentie. De bedoeling is om dit eens per jaar te organiseren en dit - afhankelijk van de aanmeldingen - uit te bouwen naar twee keer per jaar.

Overzicht van de kosten
De kosten van dit project bedragen 3500 euro per conferentie.

|