Kruispuntconferenties

11a

Een Kruispuntconferentie is een conferentie over een thema dat als het ware een kruispunt in het leven vormt. Eén zo'n kruispunt is voor veel jongeren bijvoorbeeld het doen van geloofsbelijdenis in het midden van de kerkelijke gemeente. Een ander kruispunt is het moment waarop ze samen met hun aanstaande man of vrouw in het huwelijk treden.
Beide momenten zijn van dusdanig gewicht dat het de moeite waard is dat jongeren zich er niet alleen samen of persoonlijk op voor te bereiden, maar er ook met anderen over nadenken.
Speciaal hiervoor organiseert het LCJ ieder jaar (in juni) een Kruispuntconferentie Belijdenis doen (LCJ) en een Kruispuntconferentie Huwelijk (HHJO/LCJ) (deze ook in december).

Doel en meerwaarde

 • Kruispuntconferentie Huwelijk (KPC-H): Wil aanstaande bruidsparen toerusten vanuit het Woord met betrekking tot hun huwelijk en hun huwelijksleven;
 • Kruispuntconferentie Belijdenis (KPC-B): Jongeren toerusten die overwegen belijdenis te doen. Met elkaar in gesprek gaan over het waarom en hoe van belijdenis doen van je geloof in deze tijd;
 • Conferenties aanbieden tegen zo laag mogelijke kosten voor de deelnemers, zodat dit geen belemmering vormt voor deelname;
 • In 2013 nieuwe opzet KPC-B in materiaal en uitvoering;
 • In 2013 KPC-H duidelijk positioneren als aanvullend op plaatselijke huwelijkscatechese;
 • Onderzoeken mogelijkheden om deze conferenties qua programma ook plaatselijk aan te bieden;
 • Onderzoek naar vergelijkbare initiatieven en op basis daarvan een nieuw programma uitwerken in 2014.

Realisatie
Het organiseren van de genoemde conferenties en onderzoek te starten in het team in 2013.

Beoogde resultaat

 • Vorming van jongeren op deze twee kruispunten in hun leven;
 • Jaarlijks 1x KPC-B en 2x KPC-H organiseren.

Overzicht van de kosten

 • Twee keer per jaar KPC-H landelijk organiseren: 3000 euro per keer, dus totaal 6000 euro;
 • Een keer per jaar KPC-B (zonder bijdrage van de deelnemers): ca. 2000 euro;
 • De KPC-H en de materialen verder ontwikkelen: 6000 euro;
 • Implementeren KPC-H in 10 aangesloten plaatselijke gemeenten: ca. 12.500 euro.

De totale kosten van dit project bedragen eenmalig 18.500 euro voor ontwikkeling en implementatie, daarnaast jaarlijks 8000 euro voor de conferenties.

|