Ontwikkeling materialen voor doeners

De tot nu toe uitgegeven Handreikingen zijn goed doorontwikkeld. Het aanbod is voor verschillende doelgroepen, van -12 tot +16. Onderwijskundige inzichten zoals het hoofd-hart-handen principe hebben een plek in het Handreiking materiaal. Tegelijkertijd merken we als organisatie dat het materiaal een behoorlijk hoog/abstract niveau heeft en onvoldoende aansluit bij doeners.

Doel en meerwaarde
In de kerk is over het algemeen een sterke cognitieve benadering aanwezig. Het is daarom van belang dat in ons materiaal zowel de doeners als de denkers worden bereikt; dat de Bijbelstudies en vragen daarbij zowel door de denkers als de doeners begrepen en toegepast kunnen worden. Opdat zij allen de God van het Woord (beter) leren kennen.

Realisatie
Deze nieuwe insteek qua (onderwijs)methode vraagt om een professionele benadering. Bureau Edu-Sign zet een programma uit waarin schrijvers van het Handreiking materiaal, commissieleden die redigeren en het team leren denken en schrijven op het niveau van doeners. Vervolgens wordt deze aanpak organisatie breed uitgewerkt, zodat een niet-cognitieve, praktische insteek onderdeel wordt van de hele manier waarop we jongeren benaderen, ook bij andere activiteiten.

Beoogde resultaat

  • Instructieprogramma implementeren in de organisatie;
  • Ontwikkeling van nieuwe handreikingen waar deze instructie in verwerkt is.

Overzicht van de kosten
Voor dit project zijn de volgende kosten berekend:

  • 7500 euro opstartkosten (dit zijn de instructiekosten om expertise in te winnen);
  • 15.000 euro implementatiekosten (dit zijn de kosten om de nieuwe manier van denken organi-satie-breed in te zetten en er mee aan de slag te gaan).
|