Onderzoek

03

Om producten en diensten te verlenen die aansluiten bij onze doelgroepen moeten we als jeugdwerkorganisatie kennis nemen van de ontwikkelingen in de maatschappij en kerk. Daar is onderzoek voor nodig. In het verleden (2008) is er door het LCJ een groot onderzoek gedaan. Inmiddels zijn we vier jaar verder, de ontwikkelingen gaan enorm snel. Dat betekent dat er nieuwe onderzoeken gedaan moeten worden om de voortgang en ontwikkelingen onder jongeren te volgen.

Doel en meerwaarde
Inzicht krijgen in de jeugdcultuur, in hoe jongeren denken en leven. De resultaten van de onderzoeken zijn mede bepalend voor het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan.

Realisatie
Door samenwerking met derden zal er in 2013 een onderzoek gestart worden.

Beoogde resultaat

  • Inzicht in de jeugdcultuur;
  • De implementatie van de onderzoeksresultaten in het nieuwe beleidsplan;
  • De concrete uitwerking van de nieuwe beleidsprojecten in producten en diensten.

Overzicht van de kosten
Voor dit project is naar schatting 50.000 tot 60.000 euro nodig.

|