Regionaal jeugdwerk

08

Momenteel is het +16 regionaal jeugdwerk verdeeld over zeven regio's. Regionaal wordt er een bezinnings- / ontspanningsprogramma aangeboden. We merken dat de opkomst van deze bijeenkomsten terugloopt. Ook horen we steeds vaker de vraag of de organisatie van deze activiteiten bij de jeugdcontactbesturen moet liggen (bestuursleden uit de jeugdverenigingen) of bij het LCJ.

Doel en meerwaarde
In samenwerking met de jeugdcontactvoorzitters willen we ons bezinnen hoe we anno 2012 het beste jongeren regionaal kunnen bereiken met het Woord, daarbij rekening houdend met de huidige ontwikkelingen in de maatschappij. Doel van deze bezinning:

  • Samenbindend bezig zijn met de jeugd binnen een bepaalde regio;
  • Een plaats creëren waar jongeren zich veilig voelen om onderwerpen te bespreken;
  • Jongeren toerusten voor hun plaats in kerk en maatschappij;
  • Centrale aansturing en ondersteuning vanuit de landelijke organisatie.

Realisatie
In overleg met de jeugdcontactvoorzitters een plan van aanpak maken. Het nieuwe format zal dan in 2013-1014 gaan draaien.

Beoogde resultaat

  • Bezoekersaantal JC-avonden stijgt;
  • Intensievere samenwerking tussen de JC's en de organisatie.

Overzicht van de kosten

  • Opzet nieuwe manier van werken: eenmalig 1500 euro;
  • Betrokkenheid vanuit LCJ op dit project: jaarlijks 1000 euro.

 

|