Symposium

Het LCJ wordt per 2013 in plaats van een vereniging een stichting. Het blijft echter van groot belang om feeling te houden met de achterban. Daarom is de wens om in het jaar 2012-2013 een symposium te houden waarin ontmoeting centraal staat en het te behandelen thema relevant is voor de omgang met jongeren. Graag willen we de betrokkenheid van al onze doelgroepen bevorderen. Een goed voorbeeld hiervan (zij het in een iets andere context) is de Kerkendag gehouden op Urk.

Doel en meerwaarde
Het is ons doel om onder de werktitel 'Doeners in de kerk' een symposium te houden. Via workshops willen we de verschillende doelgroepen met elkaar verbinden door het thema praktisch te maken. Ook jongeren zelf worden erbij betrokken en ingezet. Denk aan huisbezoek, vereniging, (in de) gezinnen, 'spring-van-je-fiets-pastoraat', etc.

Realisatie
Er wordt een commissie gevormd die de uitwerking van dit project realiseert.

Beoogde resultaat

  • Afscheid nemen van het huidige bestuur en voorstellen van de Raad van Toezicht;
  • Onderlinge betrokkenheid stimuleren en feeling houden met de achterban;
  • Aandacht vragen voor een relevant thema om een gedachtenproces te starten en dat thema gezamenlijk te concretiseren.

Overzicht van de kosten
Voor dit project is naar verwachting 12.500 euro nodig (locatie, sprekers, catering, (PR)materiaalkosten).

|