Toerusting ambtsdragers

21

Bij dit project gaat het om het toerusten van ambtsdragers voor het contact met jongeren, ouders en leidinggevenden. Door middel van cursussen of workshops willen we ambtsdragers meer laten zien van de jeugdcultuur en van de vragen die er leven onder jongeren. We leven in een snel veranderende wereld waardoor het van belang is dat deze doelgroep op de hoogte is van de ontwikkelingen die plaatsvinden. We zien als organisatie een rol in de ondersteuning/toerusting van ambtsdragers.

Doel en meerwaarde
Bewustwording bij ambtsdragers creëren van de cultuur waarin jongeren en ouders/ouderen leven. Op grond van die kennis geestelijk leiding geven aan die doelgroepen.

Realisatie
Ambtsdragers toerusten door bijvoorbeeld het aanbieden van lezingen, workshops, cursussen, materialen en kadervorming op maat. Persoonlijk contact is hierbij van groot belang.

Beoogde resultaat
Dat ambtsdragers zich ervan bewust zijn/worden in welke cultuur hun jongeren/ouderen leven. Hen leren het gesprek aan te gaan en geestelijk leiding te geven in een snel veranderende (digitale) omgeving.

Overzicht van de kosten
Voor dit project is jaarlijks 3000 euro nodig.

|