Jongeren en zending

25

Zending? Niet voor alle jongeren is dit een vanzelfsprekende zaak. Wat verstaan we er onder? Wat kunnen ze er in betekenen?
Om dit helder te maken willen we rondt zending een bepaald thema 'in the picture' zetten. Daarbij willen we passend materiaal ontwikkelen om meer beeld te geven van het begrip 'zending'. Dit materiaal kan ook gedeeld worden via de website.

Doel en meerwaarde
Jongeren toerusten en concreet betrekken bij zendingswerk.

Realisatie
Via netwerken willen we verantwoorde mogelijkheden bieden om jongeren bij zendingsprojecten te betrekken. Regelmatig een bepaald thema 'in the picture' zetten, materiaal ontwikkelen en via de website delen.

Beoogde resultaat
Bewustwording onder jongeren van wat zending is en welke rol ze daar zelf in kunnen hebben.

Overzicht van de kosten
Voor dit project is in totaal 2500 euro nodig voor bezinning en uitwerking.


Jongeren van Urk-Maranatha bouwen een kerk in Botswana en overhandigen de eerste exemplaren van de complete Bijbel in de Naro taal aan Hessel en Coby Visser.
|