Gouden tips

Gouden idee

Als LCJ zijn we samen met leidinggevenden, ambtsdragers en ouders bezig om het hart van al onze jongeren. Leidinggeven aan jongeren is inspirerend, verfrissend en uitdagend maar vraagt tegelijkertijd ook veel van jou als leidinggevende. Het LCJ wil toerusting bieden om je te helpen bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van je club- of JV-avonden.

Per doelgroep vind je twaalf gouden tips en bijbehorende instructiefilmpjes die voor elke leidinggevende van belang zijn. Misschien heb je behoefte aan meer toerusting nadat je deze instructiefilmpjes bekeken hebt. Nodig dan een LCJ-jeugdwerkadviseur uit voor een toerustingsavond of cursus in je gemeente: www.lcj.nl/diensten. Staat het thema wat je zoekt niet bij de aangeboden diensten? Neem dan contact op met wkok@lcj.nl, samen bekijken we de mogelijkheden.

|