Actie!

De jeugdvereniging is meer dan de Bijbelstudieavonden die gehouden worden. De JV is ook een groep jongeren die een groep vormt. De vorming van zo'n groep gaat langs verschillende lijnen, kent een bepaalde groepsdynamiek. Een belangrijk doel is om te bouwen aan een sterke, hechte groep. Dat is nog niet zo eenvoudig. Bijvoorbeeld omdat zo'n groep uit verschillende jongeren bestaat. Qua achtergrond, intelligentie etc. Je hebt bijvoorbeeld 'denkers' en 'doeners'. Graag wil je hen 'binden' aan de groep. Het gaat om een stuk cohesie, die ervoor zorgt dat jongeren bij de groep willen (blijven) horen.

Naast het relatiegericht werken is hiervoor innerlijke betrokkenheid nodig. Dat ontstaat mede door het inschakelen van jongeren en door hen verantwoordelijkheid te geven. Dat kun je doen op de avond zelf, maar ook op andere manieren. Bijvoorbeeld door het voeren van een actie. Ook de doeners kunnen dan hun steentje bijdragen om geld bij elkaar te brengen voor het goede doel. Het is goed om samen iets te betekenen voor onze medemens, naast alle andere activiteiten van de JV.

Laat jongeren meedenken hoe je geld bij elkaar kunt krijgen. Laat hen ook andere mensen uit de gemeente erbij betrekken, zoals de -16 club en ook de oudere gemeenteleden. Erg samenbindend.

Om dit te realiseren is helemaal niet zoveel organisatie nodig. Een verkoopactie is al snel opgezet: flesjes water, snoep, wc-rollen. Het mooiste is als het product een relatie heeft met het doel waarvoor je werkt. Natuurlijk zijn er nog veel meer ideeën te verzinnen: een zangavond, een stamppottenactie, klussen doen, een fietstocht etc. Een leuk idee is het ook om als JV een maaltijd voor de ouderen te organiseren. De opbrengst voor het goede doel, en jong en oud komen ook nog met elkaar in contact.

Actievoeren vraagt ook dat je bekendheid geeft aan het doel. Mensen moeten weten waarvoor ze geven. Een stukje in de kerkbode, op de website of een flyer over de actie; leg het uit aan de gemeenteleden. Als leiding hoef je niet alles zelf te doen, maar houdt wel de coördinatie goed in de gaten. Het kost je wel wat tijd, maar samen doen = samen sterker!

|