Belijdenisgeschriften?

belijdenisgeschriften

Inhoudelijk jeugdwerk is gebouwd op twee peilers: Schrift en belijdenis. Rondom de vraag wat je nu precies gelooft, helpen de belijdenisgeschriften. Ze proberen de boodschap van de Bijbel te vertolken rondom centrale thema's. Daarmee kunnen we positief uitspreken wat de kerk gelooft en belijdt. Er is maar al te vaak geroepen: alleen de Bijbel, dat is genoeg! Toch heeft heel de geschiedenis van de kerk bewezen, dat er misvattingen kunnen ontstaan. We kunnen de belijdenis wel beschouwen als een samenvatting van de Bijbel, als een landkaart, om in de Bijbel de weg te vinden.

Belijdenisgeschriften kunnen voor jongeren dorre, afstandelijke stukken lijken. Laat daarom het verstandelijke, cognitieve niet op de voorgrond staan. De belijdenis is vooral ook een zaak van beleving: wat is nu je enige troost? (HC vraag en antwoord 1) En het geeft het geloof ook handen en voeten: Hoe kun je God leren kennen? (NGB artikel 2).

Rondom diverse thema's en kernwoorden kun je de belijdenisgeschriften betrekken. Omdat de taal voor jongeren soms lastig is, kun je hen een korte samenvatting geven. Ook kun je proberen om hen zelf de essentie van de betreffende passage te laten verwoorden. Zoek daarbij iedere keer naar de relevantie voor jonge mensen anno nu. Trek lijnen naar de actualiteit. Is er een grote ramp gebeurd? Of iets ergs in iemands leven? Dan zullen jongeren vragen hebben rond Gods Voorzienigheid. Pak Zondag 10 erbij, of NGB artikel 13. Laat het je diepste verlangen zijn om zo de schat der kerk dienstbaar te maken voor de jeugd!

|