Bijbelstudie op de JV!

bijbelstudie-JV

Je bent gevraagd om de volgende verenigingsavond 'in te leiden'. Ook wil je met de jongeren Bijbelstudie doen. Maar: hoe pak je dat aan?

Het is belangrijk om samen Bijbelstudie te doen. De Bijbel is Gods stem tot jongeren. Het is hét middel dat God wil gebruiken om jongeren te bekeren. Jongeren, maar ook ouderen vinden Bijbellezen lastig. In het gebed aan het begin van de avond kun je daar bij stil staan.
Bid om de leiding van de Heilige Geest. Dat Hij onze ogen wil openen!

Met de Handreiking schetsen heb je goed Bijbelstudiemateriaal in handen. Je kunt hiermee een inleiding maken waarin je het Bijbelgedeelte behandelt. Ook staan er vragen in om het gedeelte te behandelen. Je kunt ook met de jongeren zelf de Bijbel lezen en bestuderen, bijvoorbeeld aan de hand van de 'OBT methode'. Dat zijn drie stappen: Ontdekken, begrijpen, toepassen.

  1. Ga eerst 'ontdekken' wat er staat. Stel dan vragen zoals: Om wie gaat het? Wat gebeurt er? Wanneer?
  2. Daarna ga je proberen het te 'begrijpen'. Wat betekent deze term? Waarom wordt dit gezegd / waarom gebeurt dit? Ook kun je vragen aan jongeren: 'Vat dit vers eens in je eigen woorden samen.'
  3. En tot slot maak je de toepassing naar het leven van hier en nu. Wat kun jij ermee? Wat vraagt de Heere hier van jou? Het is daarom jouw taak om te laten zien dat de Bijbel actueel is ook voor het leven van jongeren vandaag.

Het is heerlijk als je op deze manier Gods Woord mag onderzoeken en Hem daarin mag ontmoeten. In Johannes 5 vers 39 staat immers 'Onderzoekt de Schriften, die zijn het die van Mij getuigen' (Joh. 5:39).

|