Gebed

Een schip zonder zeilen ligt in zee. Dobberend, stuurloos, het komt niet vooruit. Als de wind blaast, blijft het liggen waar het ligt. Zo is de jeugdverenigingsavond zonder gebed. Op zijn best is het dan een gezellige avond voor jongeren. Er is weinig van te verwachten. Natuurlijk bidden we. Jongeren zouden vreemd opkijken als we het niet zouden doen. Maar kijk eens eerlijk in de spiegel: hoe functioneert het gebed? Vooraf, op de avond en na afloop?

We verwachten immers de zegen van de Heere. Zonder Hem kunnen we niets doen, toch? Kom daarom dat je als leiding een half uur van te voren bij elkaar en ga dan met elkaar in gebed. Zie je tegen de inleiding op? Of tegen het bidden van de avond zelf? Hoop je dat er veel jongeren komen? Dat de boodschap hun hart mag raken? Kortom, genoeg zaken om voor Gods aangezicht neer te leggen!

Op de avond zelf is het gebed bij uitstek een gelegenheid om jongeren in te schakelen. Stimuleer dat als dat enigszins kan. Laat ze hun gebed desnoods uitschrijven. Ga erover in gesprek of houd ook een avond over het 'gebed'. Als jongeren het echt niet durven betrek ze dan in ieder geval bij je gebed door te vragen naar 'gebedspunten'. Zijn er zorgen bij hen, bij iemand in de gemeente? Is er iets om voor te danken? Laat vooral blijken dat het de leiding van de Heilige Geest is die we niet kunnen missen.

Dan is de avond weer voorbij. Je gebed ook? Ook op andere momenten vragen de jongeren de aandacht in ons gebed. Zodat ze gedragen worden. Als een vurige muur rondom hen, om hen te beschermen.

Schrijf enkele namen op waar je die week concreet voor wil bidden. Leg dat briefje tussen je Bijbel, dan vergeet je het minder snel. Leg jij zo de namen van jouw jongeren in de handen van de Heere?

|