Hoogtepunten

Een goede voorbereiding van het seizoen is het opstellen van een rooster. Welke thema's gaan we behandelen? Wanneer komen we bij elkaar? Op een sterk programma ontbreken enkele 'hoogtepunten' niet. Bijzondere activiteiten die aantrekkelijk zijn voor jongeren en mogelijkheden bieden om aan de versterking van de onderlinge band te werken.

Als zulke activiteiten een open karakter hebben, zullen ook de 'niet JV-ers' komen. De sfeer staat dan meer centraal dan een gewone JV-avond, maar het geeft je de mogelijkheid om ook deze jongeren te bereiken en te binden. Ga de uitdaging aan om contact te leggen tijdens een kampvuur of een strandwandeling! Of doe dat tijdens een kampweekend.
In een ongedwongen setting komen vaak de diepste gesprekken. Vertrouwen kan groeien op deze momenten, waardoor jongeren later opener zullen zijn. Zulke activiteiten versterken bovendien de groepsvorming.

Ook kun je ervoor kiezen om een uitwisseling te doen met een JV van een andere gemeente. Jongeren zoeken andere jongeren. Ze hebben behoefte aan contact. Wat is er mooier als dat met kerkelijke jongeren is? Bedenk wel dat zo'n weekend een hele organisatie is: kamphuis, programma, financiën, vervoer etc. Begin daar vroeg mee en schakel anderen in. Denk na over een goed 'overkoepelend' thema uit de Bijbel. Dat zorgt ervoor dat er een rode draad is als het gaat om de inhoud. Bedenk een aansprekende manier van werven. Sommige jongeren zijn heel handig en kunnen een prachtige poster/flyer maken.

Benut hun creativiteit. Hoogtepunten zijn de 'versterkers' van je JV. Op hoogtepunten worden er verbindingen gemaakt, ontstaat er vertrouwen en veiligheid. Het komt de kwaliteit en diepgang ten goede als je er investeert. En dat wil je als leiding toch graag?

|